Wszystkiego najlepszego

 Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich działkowców oraz członków stowarzyszenia obchodzących swoje urodziny w miesiącu listopadzie. Wszystkiego najlepszego – 100 lat.

Z okazji 82 urodzin
Pani Helenie  działka nr 157
Z okazji 81 urodzin
Panu Marianowi  działka nr 136
Z okazji 80 urodzin
Panu Stanisławowi działka nr 48
Z okazji 78 urodzin
Pani Annie działka nr 84
Koledze Józefowi Leniekowi – członkowi Zarządu
Z okazji 69 urodzin
Pani Wacławie działka nr 4
Z okazji 66 urodzin
Pani Marii działka nr 33
Z okazji 64 urodzin
Pani Krystynie działka nr 142
Z okazji 62 urodzin
Panu Stanisławowi działka nr 5
Panu Mieczysławowi działka nr 200
Z okazji 61 urodzin
Pani Danucie działka nr 188
Z okazji 57 urodzin
Pani Ewie działka nr 5
Z okazji 50 urodzin
Panu Ryszardowi  działka nr 52
Z okazji 36 urodzin
Panu Jakubowi działka nr 66
Z okazji 33 urodzin
Panu Marcinowi działka nr 50