Opłaty ogrodowe 2017

Działając w oparciu o Uchwałę nr 6/2016 Walnego Zebrania z dnia 28 maja 2016 r. . Opłaty ogrodowe za 2017 r. będą pobierane w okresie do 1 kwietnia do 31 maja 2017 r. przez skarbnika stowarzyszenia w świetlicy ogrodowej lub przelewem na konto. W celu dokonania przelewu należy zgłosić się do skarbnika celem otrzymania wyliczenia należności. Dni poboru należności Skarbnik stowarzyszenia wyznaczy osobiście i wywiesi na tablicy ogłoszeń jak też zostaną podane na stronie internetowej i przesłane e-mailem na skrzynki działkowiczów. Informuje się że zgodnie z przyjętym regulaminem ogrodowym do wpłat dokonanych po dniu 31 maja będą pobierane odsetki ustawowe.

Wysokość opłat obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
Wpisowe – 200,00 złotych
Opłata gruntowa – 0,25 zł za m2 działki
Opłata za wywóz śmieci – 5,00 zł
Składka członkowska – 12,00 zł ( 1 zł. miesięcznie od domku )
Energia elektryczna 0,80 zł za 1 kWh

Zarząd SDO “Zacisze”

Działalność stowarzyszenia działkowców ogrodu "ZACISZE" w Krośnie. Sprawy ogrodowe aktualności i wydarznia.