Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Wiesław  SANOCKI
I Wiceprezes Zarządu – Irena MIĘSOWICZ
Wiceprezes Zarządu – Franciszek BUCZEK
Sekretarz – Ewa SANECKA
Skarbnik – Alina BIDNIK
Członek Zarządu – Grzegorz KOBIAŁKA
Członek Zarządu – Zofia MOSZCZYŃSKA
Członek Zarządu – Piotr KUREK
Członek Zarządu – Bogusław KUPKA