Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Wiesław  SANOCKI
I Wiceprezes Zarządu – vacat
Wiceprezes Zarządu – Zofia MOSZCZYŃSKA
Sekretarz – Ewa SANECKA
Skarbnik – Irena MIĘSOWICZ
Członek Zarządu – Franciszek BUCZEK
Członek Zarządu – Iwona TYZO-MISIOŁEK
Członek Zarządu – Leszek KRĘŻAŁEK
Członek Zarządu – Bogusław KUPKA