Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Jerzy PESZ

I Wiceprezes Zarządu – Wiesław SANOCKI

Wiceprezes Zarządu – Zofia MOSZCZYŃSKA

Sekretarz – Małgorzata KRZYSIK

Skarbnik – Irena MIĘSOWICZ

Członek Zarządu – vacat

Członek Zarządu – Iwona TYZO-MISIOŁEK

Członek Zarządu – Leszek KRĘŻAŁEK

Członek Zarządu – Bogusław KUPKA