Skład Zarządu

Prezes Zarządu – Jerzy PESZ
I Wiceprezes Zarządu – Wiesław SANOCKI
Wiceprezes Zarządu – Zofia MOSZCZYŃSKA
Sekretarz – Ewa SANECKA
Skarbnik – Irena MIĘSOWICZ
Członek Zarządu – Franciszek BUCZEK
Członek Zarządu – Iwona TYZO-MISIOŁEK
Członek Zarządu – Leszek KRĘŻAŁEK
Członek Zarządu – Bogusław KUPKA