04.07.2014 – Walne zebranie

W dniu 4 lipca 2014 r. odbyło się Walne zebranie działkowców ROD „ZACISZE”. W  zebraniu wzięło udział 81 działkowców ROD. Celem zebrania było podjęcie decyzji o pozostaniu w strukturach PZD lub wyodrębnienie się Stowarzyszenia Ogrodowego jako samodzielnej jednostki organizacyjnej na mocy przepisów Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz. Ustaw z 2014 r. poz. 40 ).
Podczas walnego zebrania  Uchwałą nr 1/2014 przy 78 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się postanowiono o wyodrębnieniu się  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” ze stowarzyszenia ogrodowego wymienionego w art. 65 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (PZD) i powołaniu stowarzyszenia ogrodowego pod nazwą Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze” w Krośnie które zobowiązuje do prowadzenia ogrodu. ( w  tym miejscu należy zaznaczyć że ostateczna nazwa Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie została zmieniona podczas rejestracji stowarzyszenia na wniosek Sądu Rejestracyjnego w Rzeszowie).
Uchwałą nr 1/2016 (poniżej) powołano również Komitet założycielski stowarzyszenia.

Następnie zebranie działkowców zostało przekształcone w zebranie założycielskie stowarzyszenia działkowców ogrodu „Zacisze”. Uchwałą nr 1/2016 ( poniżej) wybrano władze stowarzyszenia.

Zebranie założycielskie podjęło również Uchwałę nr 2/2014 (poniżej) o wysokości opłat ogrodowych.
W tym samym dniu odbyło się również pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej celem ukonstytuowania. Poniżej Uchwała nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia i Uchwała nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej.

Tak więc datę 05.07.2014 r. należy uznać jako datę powstania Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie „spadkobiercy” Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Krośnie. Wszystkie dokumenty zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Który postanowieniem z dnia 19.12.2014 r. oficjalnie zarejestrował stowarzyszenie pod numerem KRS-0000528658.