KONDOLENCJE

Dla ojca, którego dziecko umiera, umiera przyszłość

Dla dziecka, którego rodzice umierają, umiera przeszłość

Berthold Auerbach

 

Naszemu koledze Grzegorzowi Przytockiemu składamy szczere i z głębi serca płynące kondolencje z powodu śmierci Mamy. Wyrazy współczucia dla wszystkich członków rodziny naszego kolegi

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

Zmarła Irena Skrzęta

Z przykrością i bólem zawiadamiamy, że w dniu 13.09.2023 r. w wieku 74 lat po długiej i ciężkiej chorobie odeszła z naszego grona nasza zawsze aktywna Działkowiczka

Pani IRENA SKRZĘTA ps. IRCIA

Członek Zarządu Stowarzyszenia w latach 2014-2018 oraz

Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2018-2022

Żegnamy Cię droga Irenko i pamiętamy. W naszej pamięci pozostaniesz, jako miłośniczka kwiatów i pogromca turkuci. Za wszystko, co zrobiłaś dla dobra naszego ogrodu – d z i ę k u j e m y

słowa Olivera Wedella Holmesa jakże pasują do Twojej osobowości
„Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy”

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Znajomych składa Zarząd Stowarzyszenia wraz z pamiętającymi Działkowiczami.

Msza św. za zmarłą Ireną SKRZĘTA odbędzie się w dniu 15.09.2023 r o godz. 13:30 w Kościele pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie ul. Wyszyńskiego

ZMARŁ MIECZYSŁAW LAWERA

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym odszedł z naszego grona  wieloletni Zasłużony dla Ogrodu Działkowicz, Pan Mieczysław Lawera.

Pogrzeb odbędzie się 10.08.2023 r. o godzinie 13.30 w kościele Piotra i Pawła przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Krośnie.

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Znajomych składa Zarząd Stowarzyszenia wraz z pamiętającymi Działkowiczami.

27.05.2023 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

GORĄCO ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU.

PRZYSZŁOŚĆ OGRODU W NASZYCH RĘKACH.

                          Prezes Zarząd SDO „Zacisze” Wiesław Sanocki

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2023 z dnia 15.04.2023 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Państwo na Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia za 2022 r, które odbędzie się w dniu:

27 maja 2023 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

W załączeniu przesyłam Zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad oraz wyjaśniam, dlaczego WZ ma charakter sprawozdawczo wyborczego.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Rejestrowy zatwierdził zmianę treści § 22 ust.1 Statutu, natomiast odmówił wpisania do rejestru sądowego naszego Stowarzyszenia zmian osobowych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ponieważ liczba 84 członków, obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 25 czerwca 2022 r, była mniejsza niż 1/2 ogółu członków, wymagana Statutem do przeprowadzenia wyborów.

Podjęta w tym dniu przez Walne Zebranie uchwała o zmianie treści § 22 ust.1 Statutu, obniżająca ten warunek do 1/4 liczby ogółu członków Stowarzyszenia, władnych do przeprowadzenia wyboru władz, zdaniem Sądu, staje się skuteczna dopiero po uprzednim wpisaniu zmienionego Statutu do rejestru sądowego, tj. po dniu 13 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższą decyzją Sądu, przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2022 r. wybory władz wymagają ponownego głosowania (reasumpcji) lub zmiany osób (ponownego wyboru nowych kandydatów). Bez tego Sąd Rejestrowy nie zarejestruje zmian osobowych i funkcji w dotychczasowym składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ponowne głosowanie spełni warunki aktualnego § 22 ust.1 Statutu, jeżeli zostanie przeprowadzone, przez co najmniej 1/4 (jedną czwartą) ogólnej liczby członków naszego Stowarzyszenia, tj. 220, obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 27 maja 2023 r, uprawnionych do głosowania.

Zatem obecność każdego członka i czynne uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest nie tylko statutowym obowiązkiem, ale także odpowiedzialnością za działania Stowarzyszenia zgodnie z wymogami prawa.

Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne” na stronie www.zaciszekrosno.pl

W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia prosimy o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE – KLIKNIJ TUTAJ

OPŁATY DZIAŁKOWE 2023

Zgodnie z Uchwałą nr 24/2022 z dnia 09.12.2022 r. Zarządu Stowarzyszenia wydanej na podstawie Uchwały Walnego zebrania nr 6/2022 z dnia 26.06.2022 r. opłaty będą pobierane na świetlicy ogrodowej w okresie od 15 maja – 30 czerwca 2023 r. w dniach:

– wtorki w godz. 17.00 – 19.00 (do końca maja)

W miesiącu czerwcu będzie można regulować opłaty także w soboty. Godziny zostaną podane do Państwa wiadomości.

Wysokość opłat za poszczególne działki jest dostepna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.zaciszekrosno.pl w zakładce ogłoszenia – opłaty ogrodowe 2023. Dostęp jest zakodowany. Dla zainteresowanych jest dostępny po wysłaniu SMS na numer telefonu 727 299 522 z telefonu podanego przez działkowca do ewidencji SDO „Zacisze”.

Zarząd Stowarzyszenia zachęca Państwa do dokonywanie opłaty przelewami bankowymi z podaniem numeru IDD działkowca.

Wpłat można dokonać przelewem na numer konta Stowarzyszenia

71 1600 1462 1893 4201 4000 0001 

BNP Paribas Oddział Krosno ul. Kościuszki 110A