Ostatnie posiedzenie Zarządu w 2015 r.

W dniu 23 grudnia 2015 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu w 2015 r. Gościem posiedzenia był Pan Jan Sidor Prezes Stowarzyszenia Działkowców “Rajsy”. Wymieniony poinformował, że w dniu 8 grudnia 2015 r. w Sądzie w Rzeszowie został zarejestrowany Podkarpacki Związek Stowarzyszeń Działkowców. Na zebraniu Związku na prezesa został wybrany Ryszard Grzebień z Sanoka obecny Prezes Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki w Krośnie. W chwili obecnej do PZSD akces wstąpienia zgłosiły trzy Stowarzyszenia z terenu Krosna tj. Rajsy, Jeleniówka i Polanka. Wymieniony przedstawił Statut PZSD i przekonywał że taka współpraca w ramach Związku da lepsze efekty niż działanie stowarzyszeń samodzielnie. Nasz Zarząd nie wyraził woli przystąpienia do związku. Zgoda na wstępowania do instytucji nadrzędnych musi być wyrażona przez Walne Zebranie. W chwili obecnej takiej zgody nasz Zarząd nie uzyskał. Prezes Jerzy Pesz stwierdził że członkowie naszego Stowarzyszenia nie akceptują zrzeszania się do organizacji nadrzędnych dlatego też nasze Stowarzyszenie nie wstąpi do PZSD. Taka propozycja zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zebraniu. Również obecni na posiedzeniu Zarządu byli przeciwni zrzeszaniu się w związku. Jak poinformował I Wiceprezes Wiesław Sanocki działkowcy z naszego Stowarzyszenia negatywnie oceniają przynależność do Stowarzyszenia Region Bieszczadzki. Nasz ogród oprócz wpłacania składek nic w zamian od tego stowarzyszenia nie otrzymał. Stwierdził że Stowarzyszenie Bieszczadzkie powinno się rozliczyć ze swej 12 letniej działalności przed nowo powstałymi stowarzyszeniami ogrodowymi które wystąpiły z PZD i Stowarzyszenia region Bieszczadzki a nie prawie w identycznym składzie rejestrować nowy Związek Stowarzyszeń. Wszyscy działkowcy naszego stowarzyszenia chcą być samodzielni i sami decydować o swoim ogrodzie. Na tym spotkanie z Panem Janem Sidorem zostało zakończone. Następne informacje i podjęte uchwały z posiedzenia Zarządu zostaną opublikowane w następnym wpisie.