28.05.2016 – III Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 28.06.2016 r. odbyło się III Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 zwołane na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej w drugim terminie o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 191 członków. W zebraniu uczestniczyło 55 członków co daje frekwencję 28,79%.

Wybrano Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Pani Ewa SANECKA  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pan Michał KUCHARYK – Sekretarz Walnego Zebrania

Pani Irena SKRZĘTA – Członek Prezydium

Wybrano 2 komisje:

Komisja Mandatowa i Skrutacyjna – Pan Jacek KUSTROŃ i Pani Iwona FUTIAKIEWICZ

Komisja Uchwał i Wniosków – Pani Lidia TERLECKA i Pan Romuald ROMANKIEWICZ

Podczas zebrania podjęto 7 Uchwał i złożono 2 wnioski. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 28 maja 2016 r. Uchwała nr 6 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY