POSIEDZENIA ZARZĄDU III KADENCJA

Posiedzenia Zarządu III Kadencji

W 2022 roku odbyło się osiem posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia II i III kadencji na których podjęto 24 uchwały 

02.07.2022 r. I Posiedzenie Zarządu – podjęto 3 uchwały
12/2022 - W sprawie ukonstytuowania się Zarządu
13/2022 - W sprawie przekazania dokumentacji Skarbnika stowarzyszenia
14/2022 - W sprawie wstąpienia w prawa do działki nr 177
po śmierci ojca
09.07.2022 r. II Posiedzenie Zarządu – podjęto 1 uchwałę
15/2022 - 12/2022 - W sprawie ukonstytuowania się Zarządu
03.09.2022 r. III Posiedzenie Zarządu – podjęto7  uchwał
16/2022 - W sprawie przyznania nagrody za pracę na rzecz ogrodu.
17/2022 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 143 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
18/2022 - W sprawie obowiązywania druków w stowarzyszeniu
19/2022 - W sprawie podziału kompetencji w Zarządzie
20/2022 - W sprawie powołania Komisji Technicznej.
21/2022 - W sprawie wstąpienia w prawa do działki nr 36 po śmierci męża
i przyjęcie do Stowarzyszenia.
22/2022 - W sprawie przyjęcia protokołu z przekazania dokumentacji 
Skarbnika Stowarzyszenia.
02.11.2022 r. IV Posiedzenie Zarządu – podjęto 1 uchwałę
23/2022 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 125 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
09.12.2022 r. V Posiedzenie Zarządu – podjęto 1 uchwałę
24/2022 - W sprawie Wysokości i terminu wnoszenia opłat działkowych  
za 2023 r. 
W 2023 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia na których podjęto 30 uchwał. 
24.02.2023 r. VI Posiedzenie Zarządu – podjęto 4 uchwały
1/2023 -  W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 75 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
2/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 166 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
3/2023 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 r.
4/2023 - W sprawie pracy Zarządu w okresie 2023/24 r. 
15.04.2023 r. VII Posiedzenie Zarządu – podjęto 4 uchwały
5/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 106 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
6/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 62 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
7/2023 - W sprawie przeznaczenia środków z dotacji UM Krosna na 
inwestycje ogrodowe.
8/2023 - W sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania sprawozdawczo
-wyborczego.
13.05.2023 r. VIII Posiedzenie Zarządu – podjęto 6 uchwał
9/2023 - W sprawie wstąpienia w prawa do działki nr 56 po śmierci męża.
10/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 137 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
11/2023 - W sprawie wejście w posiadanie działki nr 68 po śmierci matki.
12/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 145 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
13/2023 - W sprawie przyjęcia planu pracy i planu finansowego na 2023 r.
14/2023 - W sprawie propozycji wstąpienia do Związku Stowarzyszeń 
Ogrodowych.
27.05.2023 r. IX Posiedzenie Zarządu – podjęto 1 uchwałę
15/2023 - W sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia.
02.06.2023 r. X Posiedzenie Zarządu – podjęto 1 uchwałę
16/2023 - W sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdania 
finansowego.
24.06.2023 r. XI Posiedzenie Zarządu – podjęto 5 uchwał
17/2023 - W sprawie przejęcia działek nr 84 i 202 na rzecz 
Stowarzyszenia.
18/2023 - W sprawie przydzielenia wolnej działki nr 84. 
19/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 143 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
20/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 153 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
21/2023 - W sprawie przydzielenia wolnej działki nr 202. 
22.07.2023 r. XII Posiedzenie Zarządu – podjęto 1 uchwałę
22/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 145 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
12.08.2023 r. XIII Posiedzenie Zarządu – podjęto 1 uchwałę
23/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 38 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
09.09.2023 r. XIV Posiedzenie Zarządu – podjęto 3 uchwały
24/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 60 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
25/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 44 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
26/2023 - W sprawie ustalenia numeracji działek nr 137 i 138
01.12.2023 r. XV Posiedzenie Zarządu – podjęto 4 uchwały
27/2023 - W sprawie przyznania nagrody za pracę na rzecz ogrodu Zacisze.
28/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 39 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
29/2023 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 62 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
30/2023 - W sprawie upoważnienia do regulacji zobowiązań finansowych 
Stowarzyszenia.
W 2024 roku odbyło się dwa posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia na których podjęto 8 uchwał. 
27.03.2024 r. XVI Posiedzenie Zarządu – podjęto 4 uchwały
1/2024 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 169 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
2/2024 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r.
3/2024 - W sprawie pracy Zarządu w okresie 2024/25 r.
4/2024 - W sprawie dyżurów ogrodowych w 2024 r.
27.04.2024 r. XVII Posiedzenie Zarządu – podjęto 4 uchwały
5/2024 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 112 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
6/2024 - W sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia.
7/2024 - W sprawie terminu Walnego Zebrania.
8/2024 - W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych za 
2024 r.
11.05.2024 r. XVIII Posiedzenie Zarządu – podjęto – uchwały – PLANOWANE