POSIEDZENIA ZARZĄDU III KADENCJA

Posiedzenia Zarządu III Kadencji

W 2022 roku odbyły się dwa posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na którym podjęto 1 uchwałę 

02.07.2022 r. I Posiedzenie Zarządu – podjęto uchwałę
12/2022 - W sprawie ukonstytuowania się Zarządu
13/2022 - W sprawie przekazania dokumentacji Skarbnika stowarzyszenia
14/2022 - W sprawie wstąpienia w prawa do działki nr
po śmierci ojca
09.07.2022 r. II Posiedzenie Zarządu – podjęto uchwałę
15/2022 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 16 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
03.09.2022 r. III Posiedzenie Zarządu – planowane
16/2022 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 16 i przyjęcia do Stowarzyszenia.