27.06.2015 – II Nadzwyczajne Walne Zebranie

W dniu 27.06.2015 r. odbyło się II Nadzwyczajne Walne zebranie Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 zwołane na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej w drugim terminie o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 118 członków. W zebraniu uczestniczyło 55 członków co daje frekwencję 46,61%.

Wybrano Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Pani Ewa SANECKA  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pani Beata  TWARÓG – Sekretarz Walnego Zebrania

Wybrano 3 komisje:

Komisja Skrutacyjna – Pan Jacek KUSTROŃ i Pan Jan WILCZEK

Komisja Wyborca – Pani Halina TRYBUS i Pani Krystyna GINALSKA

Komisja Uchwał i Wniosków – Pani Lidia TERLECKA i Pan Romuald ROMANKIEWICZ

Podczas Walnego Zebrania przyjęto rezygnację Pana Józefa Leniek z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pani Władysławy Kielar z funkcji Sekretarza. W przeprowadzonych wyborach uzupełniających na Prezesa Zarządu został wybrany Pan Jerzy PESZ natomiast na członka Zarządu został wybrany Pan Jan WILCZEK.

Podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia regulaminów w tym:

Regulaminu ogrodowego

Regulaminu Walnego Zebrania

Regulaminu Zarządu

Regulaminu Komisji Rewizyjnej

Regulaminu Komisji Rozjemczej

Podczas zebrania podjęto 5 Uchwał i złożono 2 wnioski. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 27 czerwca 2015 r. Uchwała nr 3 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY