POSIEDZENIA ZARZĄDU I KADENCJA

Posiedzenia Zarządu I Kadencji

W 2014 roku odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na którym podjęto 1 uchwałę 

30.12.2014 r. Posiedzenie Zarządu – podjęto uchwałę
1/2014 - W sprawie wprowadzenia zasad (polityki)       
księgowości w SDO „Zacisze” Krosno

W 2015 r odbyto 18 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 52 uchwały.

15.01.2015 r.I Posiedzenie Zarządu – brak Uchwał
28.02.2015 r. II Posiedzenie Zarządu – brak Uchwał 
10.03.2015 r. III Posiedzenie Zarządu – brak Uchwał
17.03.2015 r. IV Posiedzenie Zarządu – Uchwały
1/2015 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za okres 
01.01.2014 r. do 18.12.2014 r. z działalności ROD „Zacisze” z dnia 
28.02.2015 r.

2/2015 - W sprawie przyjęcia oświadczenia Prezesa Józefa Leniek 
dotyczącego powstania niedoboru finansów i zawarcia ugody na spłatę 
niedoboru finansów.

3/2015 - W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji  Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia Józefa Lenieka. 
21.03.2015 r. V Posiedzenie Zarządu – Uchwały
4/2015 - W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych SDO „Zacisze” 
wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro.
01.06.2015 r.VI Posiedzenie Zarządu – Uchwały   
5/2015 - W sprawie podziękowania dla  Pani Lidii Terleckiej i 
Pana Romualda Romankiewicza.

6/2015 - W sprawie organizacji pracy i podziału kompetencji członków 
Zarządu Stowarzyszenia. 

7/2015 - W sprawie wprowadzenia dyżurów Członków Zarządu oraz Członków 
Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej na terenie Ogrodu.

8/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

9/2015 - W sprawie przyjęcia i przekazania do konsultacji  
działkowców Regulaminu Ogrodowego Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu 
„Zacisze” w Krośnie.

10/2015 - W sprawie przyjęcia i przekazania do konsultacji  działkowców
 Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w 
Krośnie.

11/2015 -  W sprawie przyjęcia i przekazania do konsultacji  działkowców 
Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu 
„Zacisze” w Krośnie.

12/2015 - W sprawie przyjęcia i przekazania do konsultacji  działkowców 
Regulaminu Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu 
„Zacisze” w Krośnie.

13/2015 - W sprawie w sprawie ustalenia terminu  Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo – Wyborczego.

14/2015 - W sprawie wygaśnięcia umowy ugody z Panem Józefem Leniek na 
spłatę zadłużenia. 
13.06.2015 r. – VII Posiedzenie Zarządu – Uchwały
15/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

16/2015 - W sprawie przyjęcia i przekazania do konsultacji  działkowców
Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu 
„Zacisze” w Krośnie

17/2015 - W sprawie podawania wody do podlewania w sieci wodociągowej 
Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133.
20.06.2015 r. – VIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały     
18/2015 - W sprawie stwierdzenia wstąpienia w prawa do działki nr 3

19/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.
26.06.2015 r. IX Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
20/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

21/2015 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 2
27.06.2015 r. X Posiedzenie Zarządu – Uchwały
22/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.
07.07.2015 r. – XI Posiedzenie Zarządu – Uchwały     
23/2015 - Z ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia po wyborach 
Walnego Zebrania.

24/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

25/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do 
działki nr 1

26/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do 
działki nr 62 

27/2015 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 169 

28/2015 - W sprawie obchodów Dnia Ogrodu „Zacisze”.
25.07.2015 r. – XII Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
29/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

30/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki
 nr 3  

31/2015 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 164
08.08.2015 r. – XIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                  
32/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

33/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 107  
22.08.2015 r. – XIV Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                                                     
34/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

35/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 42 

36/2015 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 163 
05.09.2015 r. – XV Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                                                        
37/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

38/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 52

39/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 6

40/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 166

41/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 74 

42/2015 - W sprawie obchodów „ Żegnamy lato na rok” w ogrodzie 
„Zacisze”.
19.09.2015 r. – XVI Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                                              
43/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

44/2015 - W sprawie stwierdzenia wstąpienia w prawa do działki nr 171

45/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 34

46/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 35
14.11.2015 r. – XVII Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                                                   
47/2015 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

48/2015 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 109 
23.12.2015 r. – XVIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                                                   
49/2015 - W sprawie zaliczenia pracy społecznej na rzecz ogrodu  za   
2015 r.

50/2015 - W sprawie powołania komisji do przyjęcia działki nr 55 

51/2015 - W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych  
w 2016 r.

52/2015 - W sprawie przejęcia na rzecz Stowarzyszenia środków trwałych 
po ROD „ZACISZE”

W 2016 r odbyto 15 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 62 uchwały.

12.03.2016 r. – XIX Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
1/2016 - W sprawie stwierdzenia wstąpienia w prawa do działki nr 183

2/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie.

3/2016 - W sprawie organizacji pracy  Zarządu Stowarzyszenia w okresie 
2016/2017 r.

4/2016 -W sprawie wprowadzenia dyżurów Członków Zarządu Stowarzyszenia

5/2016 - W sprawie podziału kompetencji członków Zarządu Stowarzyszenia

6/2016 - W sprawie utworzenia Biura Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu 
„Zacisze”
17.03.2016 r. XX Posiedzenie Zarządu – Uchwały
7/2016 - W sprawie w sprawie ustalenia terminu  Walnego Zebrania Sprawozdawczego

8/2016 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 r.
06.04.2016 r. XXI Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
9/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 144

10/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

11/2016 - W sprawie powołania komisji do przejęcia działki nr 50
23.04.2016 r. XXII Posiedzenie Zarządu – Uchwały
12/2016 - W sprawie wygaśnięcia prawa do działki nr 50

13/2016 - W sprawie wygaśnięcia prawa do działki nr 55

14/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony wolnej działki 
nr 55
12.05.2016 r. XXIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały
 15/2016 -W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 90

16/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 117

17/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

18/2016 - W sprawie powołania komitetu do organizacji obchodów Dnia 
Ogrodu „Zacisze”
27.05.2016 r. – XXIV Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                                          
19/2016 - W sprawie zorganizowania imprezy ogrodowej obchodów „Dnia dziecka”
11.06.2016 r. – XXV Posiedzenie Zarządu – Uchwały
20/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 67

21/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 50

22/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 139

23/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie
25.06.2016 r. – XXVI Posiedzenie Zarządu – Uchwały     
24/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 137

25/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 199

26/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 93

27/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 23

28/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

29/2016 - W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działka 
nr 75

30/2016 - W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działka 
nr 194

31/2016 - W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działka 
nr 156

32/2016 - W  sprawie powołania komisji technicznej stowarzyszenia
09.07.2016 r.  XXVII Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
33/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 192

34/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 162

35/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 68

36/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

37/2016 - W sprawie uchylenia Uchwały nr 30/2016 z dnia 25.06.2016 r. 
w sprawie wypowiedzenia umowy działkowej dz. nr 194
23.07.2016 r. XXVIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały
38/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 163 

39/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 18 

40/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

41/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 74
06.08.2016 r. – XXIX Posiedzenie Zarządu – Uchwały     
42/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 73 .

43/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

44/2016 - W sprawie powiększenia powierzchni działki nr 1

45/2016 - W sprawie wydzielenia z działek funkcyjnych nr 28 i 29 
działek rekreacyjnych.

46/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 29
03.09.2016 r. – XXX Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
47/2016 - W sprawie przejęcia na rzecz Stowarzyszenia działki nr 75

48/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

49/2016 - W sprawie uchylenia Uchwały nr 27/2016 z dnia 25.06.2016 r. 
w sprawie przydzielenia wolnej działki nr 23
16.09.2016 r. – XXXI Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                  
50/2016 - W sprawie przejęcia na rzecz Stowarzyszenia i podziału działki 
nr 75

51/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

52/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 75

53/2016 - W sprawie przejęcia na rzecz Stowarzyszenia działki nr 173

54/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 173
23.09.2016 r. – XXXII Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                               
55/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

56/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 45

57/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 46

58/2016 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 100 
18.11.2016 r. – XXXIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały                                                                        
59/2016 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 28

60/2016 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 
ziałkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie

61/2016 - W sprawie dostosowania powierzchni działek 42 i 43 do art. 
2 pkt 2 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

62/2016 - W sprawie organizacji pracy  udzielenia upoważnienia 
skarbnikowi stowarzyszenia do realizacji zobowiązań do kwoty 2.000 zł

W 2017 r odbyto 8 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 30 uchwał.

10.02.2017 r. – XXXIV Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
1/2017 - W sprawie organizacji pracy  Zarządu Stowarzyszenia w okresie 
2017/2018 r.

2/2017 - W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych za 
2017 rok

3/2017 - W sprawie wprowadzenia dyżurów Członków Zarządu Stowarzyszenia
w okresie sezonu ogrodowego w 2017 r.

4/2017 - W sprawie budowy budynków socjalnych i schroniska dla zwierząt 
przy ul. Białobrzeskiej

5/2017 - W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działka 
nr 51
29.03.2017 r. – XXXV Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
6/2017 - W sprawie powołania komisji do przekazania mienia  gospodarzowi 
ogrodu

7/2017 - W sprawie ustalenia terminu  Walnego Zebrania Sprawozdawczego

8/2017 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 75a

9/2017 - W sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia 
Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie
12.05.2017 r. – XXXVI Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
10/2017 - W sprawie administracyjnego przejęcia na rzecz Stowarzyszenia 
działki nr 51
20.05.2017 r. – XXXVII Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
11/2017 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 44 i przyjęcia do stowarzyszenia

12/2017 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 r.

13/2017 - W sprawie obchodów „Dnia dziecka”
13.07.2017 r. – XXXVIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały
14/2017 - W sprawie wygaśnięcia prawa do działki nr 51

15/2017 - W sprawie wydzierżawienia na czas     nieokreślony działki nr 
51 i przyjęcia do stowarzyszenia

16/2017 - W  sprawie powołania komisji do przejęcia działki nr 89

17/2017 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 66 i przyjęcia do stowarzyszenia

18/2017 - sprawie podziału i likwidacji działki nr 23

19/2017 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 58 i przyjęcia do stowarzyszenia
12.08.2017 r. – XXXIX Posiedzenie Zarządu – Uchwały
20/2017 - W sprawie organizacji imprezy "Dożynki 2017"
12.08.2017 r. – XL Posiedzenie Zarządu – Uchwały
21/2017 - W sprawie przydziału środków finansowych na „Dożynki 2017”

22/2017 - W sprawie konwersji długu na rzecz stowarzyszenia 
14.12.2017 r. – XLI Posiedzenie Zarządu – Uchwały
23/2017 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 203 i przyjęcia do stowarzyszenia

24/2017 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 39 i przyjęcia do stowarzyszenia

25/2017 - W sprawie wygaśnięcia prawa do działki nr 89  i przejęcia na 
rzecz Stowarzyszenia

26/2017 - W sprawie  podziału i likwidacji działki nr 23

27/2017 - W sprawie wydzierżawienia na czas nieokreślony działki nr 89 
i przyjęcia do stowarzyszenia

28/2017 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 199 i przyjęcia do stowarzyszenia

29/2017 - W sprawie nadania nazw alejek na terenie ogrodu i zmiany 
numeracji porządkowej działek

30/2017 - W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych 
za 2018 rok 

W 2018 r odbyto 4 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 10 uchwał.

07.04.2018 r. – XLII Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
1/2018 - W sprawie organizacji pracy  Zarządu Stowarzyszenia w okresie 
2018/2019 r.

2/2018 - W sprawie wprowadzenia dyżurów Członków Zarządu Stowarzyszenia 
w okresie sezonu ogrodowego w 2018 r.

3/2018 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
15.05.2018 r. – XLIII Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
4/2018 - W sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania 
sprawozdawczo - wyborczego.

5/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 16 i przyjęcia do stowarzyszenia.

6/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 62 i przyjęcia do stowarzyszenia.

7/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki 
nr 64 i przyjęcia do stowarzyszenia.

8/2018 - W sprawie organizacji pracy  i udzielenia upoważnienia 
skarbnikowi stowarzyszenia.
25.05.2018 r. – XLIV Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
9/2018 - W sprawie zmiany terminu  Walnego Zebrania 
sprawozdawczczo - wyborczego.

10/2018 - W sprawie przyjęcia członków do Stowarzyszenia.
02.06.2018 r. – XLV Posiedzenie Zarządu – Uchwały 
Nie podejmowano Uchwał.