25.05.2019 – VII Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 25.05.2019 r. odbyło się VII Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 zwołane na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej w drugim terminie o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 211 członków. W zebraniu uczestniczyło 50 członków co daje frekwencję 23,69% Jest to najniższa frekwencja od powstania Stowarzyszenia.

Wybrano Prezydium  Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Pani Bogusława MAREK  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pani Iwona FUTIAKIEWICZ – Sekretarz Walnego Zebrania

Franciszek WOŚ – Członek Prezydium

Wybrano 1 komisję:

Komisja Uchwał i Wniosków

Pani Lidia TERLECKA – Przewodnicząca komisji

Pani Iwona TYZO MISIOŁEK – Członek komisji

Praca Zarządu Stowarzyszenia

– na przestrzeni 2018-19 roku odbyto 9 posiedzeń Zarządu podczas którego podjęto 22 Uchwały,

       – dotychczasowa sekretarz stowarzyszenia Zofia Moszczyńska została wybrana na Wiceprezesa Zarządu,

       – na członka Zarządu po zmarłym Aleksandrze Wojtoniu został powołany Kol. Franciszek Buczek dz. nr 70,

Przedsięwzięcia

– zakupienie krzeseł do świetlicy a istnieje potrzeba zakupienia jeszcze stolików,

– sprawa budowy wodociągu z wodą miejską – kosztorys otrzymany 2 lata temu opiewał ponad 120 tys złotych tj. 600 zł od działki. Niestety akces na jego budowę wyraziło tylko około 30 działkowców,

– istnieje pilna potrzeba modernizacji oświetlenia i zasilania w energie elektryczną. Szacowany koszt to około 50 tys. złotych. Na ten cel stowarzyszenie uzyskało dotacje z UM Krosno w kwocie 15.000 złotych. Trwa procedura poszukiwania wykonawcy. Działkowcy ponieśliby tylko koszty liczników energii i ewentualnego podłączenia altany do skrzynki zasilającej gdy dotychczasowa instalacja odbiorcza nie spełni wymagań.

– sprawa odbierania odpadów komunalnych. Opłaty za wywóz kontenerów wzrosły 5-krotnie dlatego też należy sortować odpady do pojemników aby nie były traktowane jako odpady zmieszane co bardzo znacznie podnosi koszty,

– planowana inwestycja z budżetu obywatelskiego oświetlenie parkingu wraz z monitoringiem – w realizacji,

– kursuje linia autobusowa do ogrodu, Zarząd będzie wnioskował o uruchomienie jeszcze jednego kursu w godzinach  wieczornych,

Poruszono sprawy problemu odpadów komunalnych w tym wywozu gabarytów. Prezes Jerzy Pesz poinformował że jest to problem. Nie wszyscy działkowcy stosują się do przepisów o segregacji odpadów przez co ponoszone są znaczne koszty. Podobnie przedstawia się sprawa porzucania przy kontenerach przedmiotów wielkogabarytowych przez co ponoszone są znaczne koszty. Przedmioty takie działkowcy powinni sami wywozić do ZUO ponieważ kontenery przystosowane są tylko do zbiórki selektywnej odpadów. Aby temu zapobiec będzie w niedalekiej przeszłości zamontowany monitoring. Innych wniosków i pytań nie było.

Prezes Jerzy Pesz zaproponował uczestnikom Walnego zebrania zorganizowanie uroczystych obchodów powstania ogrodu działkowego „Zacisze” oraz 5 rocznicy powstania i zarejestrowania Stowarzyszenia ogrodowego „Zacisze”. Zaproponował zaproszenie gości z zewnątrz w tym Prezydenta Miasta Krosna oraz przedstawicieli Rady i Zarządu dzielnicy Białobrzegi, Przewodniczącej Krośnieńskiej rady seniorów. Jako wpisowe zaproponował kwotę 10 złotych od osoby. Wraz z obchodami zorganizowana byłaby zabawa dla dzieci z wykorzystaniem animatorów. Propozycja wywołała szerokie zainteresowanie zebranych. Zaproponował podjęcie w tej sprawie uchwały, aby udzielić pełnomocnictwa Zarządowi do zorganizowania uroczystych obchodów – Podjęto Uchwałę nr 7/2019

Podczas zebrania podjęto 7 Uchwał i złożono 2 wnioski. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia tj. 25 maja 2019 r. Uchwała nr 5 będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCE UCHWAŁY