24.09.2016 – IV Nadzwyczajne Walne Zebranie

W dniu 24.09.2016 r. odbyło się IV Nadzwyczajne  Walne Zebranie Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu “Zacisze”

Zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 zwołane na podstawie § 29 ust. 1 i 3 oraz § 27 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się na placu obok świetlicy ogrodowej w drugim terminie o godzinie 15,30 (§ 30 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia).

Na dzień Walnego Zebrania Stowarzyszenie liczyło 206 członków. W zebraniu uczestniczyło 54 członków co daje frekwencję 26,21%.

Wybrano Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Pani Ewa SANECKA  – Przewodnicząca Walnego Zebrania

Pani Irena SKRZĘTA – Sekretarz Zebrania

Wybrano 1 komisję:

Komisja Uchwał i Wniosków – Pani Lidia TERLECKA i Pan Romuald ROMANKIEWICZ

Prezes Zarządu Jerzy Pesz. Poinformował o dotychczas poczynionych działaniach mających prawidłowe dostarczanie wody na teren ogrodu z posiadanych studni głębinowych. Dotychczas wyczyszczono studnie w których wymieniono obie pompy na nowe. Studnie zostały wyczyszczone i odmulone. W chwili obecnej sytuacja w zaopatrzeniu w wodę jest dobra ale nie można wykluczyć że w przyszłości problemy nie wystąpią. Ponadto dokonano wymiany tablicy sterującej pompami na całkowicie nową w pełni automatyczną. Pompy funkcjonują prawidłowo. Poczyniono starania poprzez rozmowę z Prezesem MPGK w Krośnie w sprawie budowy nitki wodociągu od ul. Białobrzeskiej a dokładnie od wjazdu na wysypisko śmieci do terenu ogrodu. MPGK byłoby w stanie doprowadzić wodociąg pod warunkiem wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie ogrodu. Ten wodociąg działkowcy musieliby wykonać ze środków własnych.

Prezes Zarządu Jerzy Pesz przedstawił kosztorys wstępny budowy wodociągu  uwzględniający koszt materiałów oraz robocizny. Koszty robocizny można by zmniejszyć pod warunkiem wykonania części prac przez działkowców np. zasypanie rurociągu. Drugą sprawą jest ilość rur potrzebnych do wykonania instalacji tj. prawie 2500 m. Łączny kosztorys wykonania wodociągu opiewa na kwotę 132.813 złotych. Jest to kosztorys po cenach optymalnych. Koszt materiałów to 70.673 złote natomiast robocizna to 62.140 złotych. Po podzieleniu na jedną działkę koszt wyniósłby około 600 złotych od jednej działki. Problem występuje jednak gdy część działkowców nie przystąpiłoby do budowy i nie partycypowało w kosztach budowy. W przypadku zgody tylko 100 działkowców koszty od działki by się podwoiły. Stwierdził że problem jest trudny do rozwiązania. Osobnym problemem jest zgoda działek od ul. Białobrzeskiej do ogrodzenia ogrodu przez które miałby przebiegać wodociąg. Tutaj problemem byłoby uzyskanie zgód od właścicieli tych działek rolnych.

Podczas zebrania podjęto 1 Uchwałę. Uchwały weszła w życie z dniem uchwalenia tj. 24 września 2016 r.

PODJĘTO NASTEPUJĄCĄ UCHWAŁĘ