POSIEDZENIA ZARZĄDU II KADENCJA

Posiedzenia Zarządu II Kadencji

W 2018 r odbyto 5 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 7 uchwał.

26.06.2018 r. – I Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
11/2018 - W sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia.
26.06.2018 r. – II Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
12/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 40 i przyjęcia do stowarzyszenia.

13/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 174 i przyjęcia do stowarzyszenia.
04.08.2018 r. – III Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
14/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 101 i przyjęcia do stowarzyszenia.
19.09.2018 r. – IV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
15/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 148 i przyjęcia do stowarzyszenia

16/2018 - W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działki nr 69
10.11.2018 r. – V Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
17/2018 - W sprawie powołania komisji technicznej stowarzyszenia

W 2019 r odbyto 2 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 13 uchwał.

21.03.2019 r. – VI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
1/2019 - W sprawie wysokości i terminu opłat w 2019 r.

2/2019 - W sprawie dyżurów Zarządu.

3/2019 - W sprawie pracy Zarządu w okresie 2019-20 r.

4/2019 - W sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.

5/2019 - W sprawie prawa do działki nr 93 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

6/2019 - W sprawie prawa do działki nr 65 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

7/2019 - W sprawie prawa do działki nr 141 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

8/2019 - W sprawie prawa do działki nr 28 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
27.04.2019 r. – VII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
9/2019 - w sprawie prawa do działki nr 38 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

10/2019 - W sprawie prawa do działki nr 16 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

11/2019 - W sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.

12/2019 - W sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania.

13/2019 - W sprawie powołania Komisji Technicznej Stowarzyszenia.
04.05.2019 r. – VIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały – już jutro