POSIEDZENIA ZARZĄDU II KADENCJA

Posiedzenia Zarządu II Kadencji

W 2018 r odbyto 5 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 7 uchwał.

26.06.2018 r. – I Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
11/2018 - W sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia.
26.06.2018 r. – II Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
12/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 40 i przyjęcia do stowarzyszenia.
13/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 174 i przyjęcia do stowarzyszenia.
04.08.2018 r. – III Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
14/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 101 i przyjęcia do stowarzyszenia.
19.09.2018 r. – IV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
15/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 148 i przyjęcia do stowarzyszenia
16/2018 - W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działki nr 69
10.11.2018 r. – V Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
17/2018 - W sprawie powołania komisji technicznej stowarzyszenia

W 2019 r odbyto 10 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 33 uchwały.

21.03.2019 r. – VI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
1/2019 - W sprawie wysokości i terminu opłat w 2019 r.
2/2019 - W sprawie dyżurów Zarządu.
3/2019 - W sprawie pracy Zarządu w okresie 2019-20 r.
4/2019 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
5/2019 - W sprawie prawa do działki nr 93 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
6/2019 - W sprawie prawa do działki nr 65 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
7/2019 - W sprawie prawa do działki nr 141 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
8/2019 - W sprawie prawa do działki nr 28 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
27.04.2019 r. – VII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
9/2019 - W sprawie prawa do działki nr 38 oraz przyjęcia do Stowarzyszenia.
10/2019 - W sprawie prawa do działki nr 16 oraz przyjęcia do Stowarzyszenia.
11/2019 - W sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.
12/2019 - W sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania.
13/2019 - W sprawie powołania Komisji Technicznej Stowarzyszenia.
04.05.2019 r. – VIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
Nie podejmowano uchwał.
18.05.2019 r. – IX Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
14/2019 - W sprawie prawa do działki nr 180 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
15/2019 - W sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia.
22.06.2019 r. – X Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
16/2019 - W sprawie prawa do działki nr 59 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
17/2019 - W sprawie organizacji 40-lecia ogrodu.
18/2019 - W sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia.
13.07.2019 r. – XI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
19/2019 - W sprawie prawa do działki nr 59 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
20/2019 - W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
10.08.2019 r. – XII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
21/2019 - W sprawie prawa do działki nr 115 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
22/2019 - W sprawie prawa do działki nr 56 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
23/2019 - W sprawie przejęcia działki nr 69 na rzecz Stowarzyszenia.
28.09.2019 r. – XIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
24/2019 - W sprawie prawa do działki nr 109 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
25/2019 - W sprawie prawa do działki nr 105 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
26/2019 - W sprawie prawa do działki nr 68 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
27/2019 - W sprawie prawa do działki nr 87 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
28/2019 - W sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację 40 lecia ogrodu.
05.10.2019 r. – XIV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
29/2019 - W sprawie wyróżnienia działkowców ogrodu "Zacisze".
12.12.2019 r. – XV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
30/2019 - W sprawie prawa do działki nr 31 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
31/2019 - W sprawie prawa do działki nr 69 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
32/2019 - W sprawie rozliczenia imprezy 40-lecie ogrodu.
33/2019 - W sprawie upoważnienia skarbnika Stowarzyszenia.
W 2020 r odbyto 7 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 34 uchwały.
30.03.2020 r. – XVI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
1/2020 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r.
2/2020 - W sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku 
ruchomego stowarzyszenia działkowców ogrodu „Zacisze”
3/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 6 i przyjęcia do stowarzyszenia
4/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 54 i przyjęcia do stowarzyszenia
22.04.2020 r. – XVII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
5/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 20 
6/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 23 i przyjęcia do stowarzyszenia
7/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 89 i przyjęcia do stowarzyszenia 
8/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 180 i przyjęcia do stowarzyszenia
16.05.2020 r. – XVIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
9/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 8 i przyjęcia do stowarzyszenia
10/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 9 i przyjęcia do stowarzyszenia
11/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 112 i przyjęcia do stowarzyszenia
12/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 98 i przyjęcia do stowarzyszenia
13/2020 - W sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia działkowców ogrodu „Zacisze” w Krośnie
14/2020 - W sprawie organizacji pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 2020/2021 r.
15/2020 - W sprawie powołania komisji technicznej stowarzyszenia
16/2020 - W sprawie wprowadzenia dyżurów Członków Zarządu Stowarzyszenia

27.06.2020 r. – XIX Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
17/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 89 i przyjęcia do stowarzyszenia
18/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 170 i przyjęcia do stowarzyszenia
19/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 144 i przyjęcia do stowarzyszenia
20/2020 - W sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie
21.07.2020 r. – XX Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
21/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 162 i przyjęcia do stowarzyszenia
22/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 107 i przyjęcia do stowarzyszenia
23/2020 - W sprawie wyboru wykonawcy naprawy sieci elektrycznej ogrodu „Zacisze” – etap I 
24/2020 - W sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
25/2020 - W sprawie przeznaczenia środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową ogrodu „Zacisze”
01.09.2020 r. – XXI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
26/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 54 i przyjęcia do stowarzyszenia
27/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 31 i przyjęcia do stowarzyszenia
26.09.2020 r. – XXII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
28/2020 - W sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia
29/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 47 i przyjęcia do stowarzyszenia
30/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 71 i przyjęcia do stowarzyszenia
31/2020 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 97 i przyjęcia do stowarzyszenia
32/2020 - W sprawie stwierdzenia wstąpienia w prawa do działki nr 96
33/2020 - W sprawie podziału kompetencji w Zarządzie
34/2020 - W sprawie wyboru wykonawcy naprawy sieci elektrycznej ogrodu „Zacisze” – etap II
W 2021 r odbyto 8 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 30 uchwał.
27.03.2021 r. – XXIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
1/2021 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.
2/2021 - W sprawie pracy Zarządu w 2021/2022 r. 
3/2021 - W sprawie dyżurów ogrodowych w okresie 2021 r.
4/2021 - W sprawie wyboru wykonawcy III etapu przebudowy sieci energetycznej ogrodu.
5/2021 - W sprawie powołania Komisji Technicznej Stowarzyszenia
6/2021 - W sprawie ustalenia powierzchni działek 134 i 144.
03.05.2021 r. – XXIV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
7/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 73 i przyjęcia do stowarzyszenia 8/2021 - W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych za 2021 r.
9/2021 - W sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia
29.05.2021 r. – XXV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
10/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 16 i przyjęcia do Stowarzyszenia. 
11/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 7 i przyjęcia do Stowarzyszenia. 
12/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 9. 
13/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 117 i przyjęcia do stowarzyszenia 
14/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 32 i przyjęcia do stowarzyszenia 
15/2021 - W sprawie zmiany terminu Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
25.06.2021 r. – XXVI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
16/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 179 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
17/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 60 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
03.07.2021 r. – XXVII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
18/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 162 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
19/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 23 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
14.08.2021 r. – XXVIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
20/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 129 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
21/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 94 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
22/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 107 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
23/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 102 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
24/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 13 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
02.10.2021 r. – XXIX Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
25/2021 - W sprawie nabycia działki po śmierci męża i przyjęcie do Stowarzyszenia.
26/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 184 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
27/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 157.
28/2021 - W sprawie rozliczenia wpłacanej zaliczki pn. "OPŁATA PZD"
12.11.2021 r. – XXX Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
29/2021 - W sprawie przyznania nagród za pracę na rzecz ogrodu.
30/2021 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 178
W 2022 r odbyto 3 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 11 uchwał.
25.03.2022 r. – XXXI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
1/2022 - W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 r. 
2/2022 - W sprawie pracy Zarządu w 2022/2023 r.
3/2022 - W sprawie dyżurów ogrodowych
4/2022 - W sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat ogrodowych w 2022 r.
5/2022 - W sprawie wstąpienia w prawa do działki nr 82 po śmierci męża.
6/2022 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 199
7/2022 - W sprawie wstąpienia w prawa do działki nr 186 po śmierci męża.
8/2022 - W sprawie przeznaczenia dotacji celowej Gminy Krosno
28.05.2022 r. – XXXII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
9/2022 - W sprawie terminu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego
10/2022 - W sprawie przyjęcia planu pracy i planu f
23.06.2022 r. – XXXIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
11/2022 - W sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia