POSIEDZENIA ZARZĄDU II KADENCJA

Posiedzenia Zarządu II Kadencji

W 2018 r odbyto 5 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 7 uchwał.

26.06.2018 r. – I Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
11/2018 - W sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia.
26.06.2018 r. – II Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
12/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 40 i przyjęcia do stowarzyszenia.

13/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 174 i przyjęcia do stowarzyszenia.
04.08.2018 r. – III Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
14/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 101 i przyjęcia do stowarzyszenia.
19.09.2018 r. – IV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
15/2018 - W sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do działki nr 148 i przyjęcia do stowarzyszenia

16/2018 - W sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej działki nr 69
10.11.2018 r. – V Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
17/2018 - W sprawie powołania komisji technicznej stowarzyszenia

W 2019 r odbyto 2 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia podczas których podjęto 13 uchwał.

21.03.2019 r. – VI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
1/2019 - W sprawie wysokości i terminu opłat w 2019 r.

2/2019 - W sprawie dyżurów Zarządu.

3/2019 - W sprawie pracy Zarządu w okresie 2019-20 r.

4/2019 - W sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.

5/2019 - W sprawie prawa do działki nr 93 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

6/2019 - W sprawie prawa do działki nr 65 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

7/2019 - W sprawie prawa do działki nr 141 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

8/2019 - W sprawie prawa do działki nr 28 i przyjęcia do Stowarzyszenia.
27.04.2019 r. – VII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały
9/2019 - w sprawie prawa do działki nr 38 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

10/2019 - W sprawie prawa do działki nr 16 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

11/2019 - W sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia.

12/2019 - W sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania.

13/2019 - W sprawie powołania Komisji Technicznej Stowarzyszenia.
04.05.2019 r. – VIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
Nie podejmowano uchwał.
18.05.2019 r. – IX Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
14/2019 - W sprawie prawa do działki nr 180 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

15/2019 - W sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia.
22.06.2019 r. – X Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
16/2019 - W sprawie prawa do działki nr 59 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

17/2019 - W sprawie organizacji 40-lecia ogrodu.

18/2019 - W sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia.
13.07.2019 r. – XI Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
19/2019 - W sprawie prawa do działki nr 59 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

20/2019 - W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
10.08.2019 r. – XII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
21/2019 - W sprawie prawa do działki nr 115 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

22/2019 - W sprawie prawa do działki nr 56 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

23/2019 - W sprawie przejęcia działki nr 69 na rzecz Stowarzyszenia.
28.09.2019 r. – XIII Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
24/2019 - W sprawie prawa do działki nr 109 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

25/2019 - W sprawie prawa do działki nr 105 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

26/2019 - W sprawie prawa do działki nr 68 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

27/2019 - W sprawie prawa do działki nr 87 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

28/2019 - W sprawie przeznacznia środków finansowych na organizację 40 lecia ogrodu.
05.10.2019 r. – XIV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
29/2019 - W sprawie wyróżnienia działkowców ogrodu "Zacisze".
12.12.2019 r. – XV Posiedzenie Zarządu II kadencji – Uchwały 
30/2019 - W sprawie prawa do działki nr 31 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

31/2019 - W sprawie prawa do działki nr 69 i przyjęcia do Stowarzyszenia.

32/2019 - W sprawie rozliczenia imprezy 40-lecie ogrodu.

33/2019 - W sprawie upoważnienia skarbnika Stowarzyszenia.