27.05.2023 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

GORĄCO ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU.

PRZYSZŁOŚĆ OGRODU W NASZYCH RĘKACH.

                          Prezes Zarząd SDO „Zacisze” Wiesław Sanocki

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2023 z dnia 15.04.2023 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Państwo na Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia za 2022 r, które odbędzie się w dniu:

27 maja 2023 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

W załączeniu przesyłam Zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad oraz wyjaśniam, dlaczego WZ ma charakter sprawozdawczo wyborczego.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Rejestrowy zatwierdził zmianę treści § 22 ust.1 Statutu, natomiast odmówił wpisania do rejestru sądowego naszego Stowarzyszenia zmian osobowych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ponieważ liczba 84 członków, obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 25 czerwca 2022 r, była mniejsza niż 1/2 ogółu członków, wymagana Statutem do przeprowadzenia wyborów.

Podjęta w tym dniu przez Walne Zebranie uchwała o zmianie treści § 22 ust.1 Statutu, obniżająca ten warunek do 1/4 liczby ogółu członków Stowarzyszenia, władnych do przeprowadzenia wyboru władz, zdaniem Sądu, staje się skuteczna dopiero po uprzednim wpisaniu zmienionego Statutu do rejestru sądowego, tj. po dniu 13 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższą decyzją Sądu, przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2022 r. wybory władz wymagają ponownego głosowania (reasumpcji) lub zmiany osób (ponownego wyboru nowych kandydatów). Bez tego Sąd Rejestrowy nie zarejestruje zmian osobowych i funkcji w dotychczasowym składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ponowne głosowanie spełni warunki aktualnego § 22 ust.1 Statutu, jeżeli zostanie przeprowadzone, przez co najmniej 1/4 (jedną czwartą) ogólnej liczby członków naszego Stowarzyszenia, tj. 220, obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 27 maja 2023 r, uprawnionych do głosowania.

Zatem obecność każdego członka i czynne uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest nie tylko statutowym obowiązkiem, ale także odpowiedzialnością za działania Stowarzyszenia zgodnie z wymogami prawa.

Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne” na stronie www.zaciszekrosno.pl

W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia prosimy o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE – KLIKNIJ TUTAJ