Dożynki 2017

W dniu 16 września 2017 r. po raz pierwszy w historii stowarzyszenia zorganizowane zostały „Dożynki 2017”. Pomimo niezbyt udanej pogody impreza przy muzyce była bardzo miła i udana. Cieszymy się że w tegorocznych dożynkach wzięło udział 33 działkowców członków Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim za przybycie i liczymy ze w przyszłym roku będzie nas więcej. Drodzy działkowicze jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest integracja członków stowarzyszenia. Na co dzień przez sezon letni spotykamy się na działkach rozmawiamy o różnych sprawach i naszym celem jest aby ogród nasz się rozwijał. Tylko dzięki nam, naszemu zaangażowaniu się w codzienne życie ogrodu nasz ogród będzie tętnił życiem. Nadajmy naszemu ogrodowi tego czego do tej pory brakowało. Apeluję do nowych działkowców aby czynnie włączyli się w działalność naszego stowarzyszenia. Wasze pomysły na innowacje w zagospodarowaniu ogrodu pozwoli wspólnymi siłami lepiej zorganizować wypoczynek. W tej chwili sami jesteśmy sobie gospodarzami. Nikt nam z góry nie narzuca co mamy robić aby nasz ogród był lepszy i piękniejszy. Dożynki ogrodowe są czymś w rodzaju podsumowania sezonu ogrodowego. Bardzo pragnąłbym aby na przyszłych dożynkach każdy działkowicz pochwalił się swoimi najlepszymi plonami. Nasza koleżanka podczas tegorocznych dożynek pochwaliła się piękną fasolą wyhodowaną na swojej działce i wszyscy byli pod wrażeniem. Szanowni działkowicze dożynki to również okazja do wymiany poglądów co do sposobu zarządzania ogrodem, co ulepszyć aby nam wszystkim było lepiej. Część pomysłów jakie padły podczas dożynek już w przyszłym roku będą rozpatrywane i być może wdrożone w życie.
          Za wzorowe przygotowanie dożynek Zarząd składa podziękowanie Koleżance Zofii Moszczyńskiej i wszystkim Paniom czynnie pomagającym naszej Koleżance. Panu Jankowi Wilczkowi za wzorową obsługę grilla i zakup wspaniałej kiełbasy składamy wyrazy uznania. Tak trzymać Panie Janku.
Trochę zawiódł nasz nowy nabytek czyli sprzęt nagłaśniający ale obiecał że się poprawi i na przyszłoroczne Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze będzie działał bez zakłóceń.
Ps. Więcej zdjęć w zakładce Galeria

Październikowi jubilaci

 Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich działkowców oraz członków stowarzyszenia obchodzących swoje urodziny w miesiącu październiku. Wszystkiego najlepszego – 100 lat.
Z okazji 86 urodzin
Panu Józefowi  działka nr 185
Z okazji 84 urodzin
Pani Marii  działka nr 196
Z okazji 82 urodzin
Panu Aleksandrowi działka nr 84
Z okazji 78 urodzin
Pani Marii działka nr 48
Z okazji 76 urodzin
Pani Krystynie działka nr 13
Z okazji 73 urodzin
Pani Lorecie działka nr 132
Z okazji 72 urodzin
Panu Stanisławowi działka nr 49
Z okazji 69 urodzin
Pani Teresie działka nr 79
Panu Wiesławowi działka nr 53
Z okazji 68 urodzin
Pani Halinie działka nr 134
Z okazji 67 urodzin
Panu Andrzejowi działka nr 161
Z okazji 63 urodzin
Panu Marianowi  działka nr 88
Z okazji 62 urodzin
Panu Zbigniewowi działka nr 7
Z okazji 60 urodzin
Pani Zofii działka nr 71
Z okazji 59 urodzin
Pani Marioli działka nr 63
Pani Bożenie działka nr 131
Z okazji 42 urodzin
Panu Bogusławowi działka nr 76
Z okazji 37 urodzin
Panu Rafałowi działka nr 51
Pani Małgorzacie działka nr 35
Z okazji 33 urodzin
Pani Marioli działka nr 66
Z okazji 30 urodzin
Pani Monice działka nr 151
Z okazji 28 urodzin
Panu Damianowi działka nr 199