Archiwum kategorii: Posiedzenia Zarządu

Materiały z posiedzeń Zarządu.

Walne zebranie sprawozdawcze.

Walne zebranie 2014 r. ( Archiwum SDO)

Informujemy Państwo że Uchwałą Zarządu nr 7/2017 z dnia 29.03.2017 r. ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zebranie odbędzie się w ostatnią sobotę maja tj. 27.05.2017 godz. 15.00 ( pierwszy termin). W przypadku braku kworum termin drugi wyznaczono w tym samym dniu o godz. 15.30. Walne Zebranie tradycyjnie odbędzie się na placu przed budynkiem administracyjnym. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczególnie zapraszamy nowych członków stowarzyszenia o wzięcie czynnego udziału gdyż na poprzednim zebraniu we wrześniu z nowych działkowców których w ostatnich 2 latach przyjęliśmy ponad 30 udział w zebraniu wzięło tylko trzech.

 

 

W najbliższym tygodniu

Informujemy Państwo że wpłynęła jedna kandydatura na gospodarza ogrodu. Już w tym tygodniu Zarząd stowarzyszenia rozpatrzy kandydaturę aby podpisać umowę i od miesiąca kwietnia gospodarz ogrodu mógł rozpocząć pracę. Również w tym tygodniu jest planowane XXXV posiedzenie Zarządu przed rozpoczynającym się sezonem ogrodowym. Podjęte zostaną decyzje dotyczące otwierania bramy wjazdowej, puszczania wody do podlewania oraz wymiany skrzynek elektrycznych. Poniżej przedstawiamy nową skrzynkę do sterowania pompami wymienioną w ubiegłym roku wraz z licznikiem poboru energii przez pompy.  Wkrótce więcej informacji.

                                             Tablica sterowania pomp przed remontem
                                 Tablica sterowania pompami po remoncie

Pierwsze posiedzenie Zarządu w 2017 r.

Podczas XXXIV posiedzenia Zarządu w dniu 10.02.2017 r. podjęto następujące uchwały:
1/2017 – W sprawie pracy Zarządu 2017/18
2/2017 – W sprawie wysokości i terminu opłat w 2017 r.
3/2017 – W sprawie dyżurów ogrodowych
4/2017 – W sprawie budowy osiedla kontenerowego
5/2017 – W sprawie wypowiedzenia dzierżawy działki nr 51
Komunikaty odnośnie podjętych Uchwał zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia.

Szanowni działkowcy w piątek zostały wystawione jak co roku kontenery na śmieci. Proszę o właściwe segregowanie odpadów. Niewłaściwa segregacja prowadzi do nieuzasadnionego podwyższenia kosztów eksploatacji ogrodu.
Czas działkowy pora zacząć.

XXXIV Posiedzenie Zarządu

W dniu 10.02.2017 r. godz. 12.00 przy ul. Okulickiego 1a odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Wyznaczenia delegata stowarzyszenia na spotkanie z Prezesem Podkarpackiego Związku Ogrodów Działkowych
  2. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji pracy Zarządu Stowarzyszenia w okresie 2017/18 r.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat ogrodowych za 2017 r.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyznaczenia dyżurów członków Zarządu w okresie sezonu ogrodowego 2017 r.
  5. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie budowy osiedla kontenerowego i schroniska dla zwierząt
  6. Omówienie dalszych działań w sprawie budowy sieci wodociągowej.
  7. Przedstawienie stanu finansów Stowarzyszenia na zakończenie roku 2016.
  8. Wolne wnioski, propozycje, sprawy bieżące.    

Zarząd SDO “Zacisze”

Ostatnie posiedzenie Zarządu w 2015 r.

W dniu 23 grudnia 2015 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu w 2015 r. Gościem posiedzenia był Pan Jan Sidor Prezes Stowarzyszenia Działkowców “Rajsy”. Wymieniony poinformował, że w dniu 8 grudnia 2015 r. w Sądzie w Rzeszowie został zarejestrowany Podkarpacki Związek Stowarzyszeń Działkowców. Na zebraniu Związku na prezesa został wybrany Ryszard Grzebień z Sanoka obecny Prezes Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region Bieszczadzki w Krośnie. W chwili obecnej do PZSD akces wstąpienia zgłosiły trzy Stowarzyszenia z terenu Krosna tj. Rajsy, Jeleniówka i Polanka. Wymieniony przedstawił Statut PZSD i przekonywał że taka współpraca w ramach Związku da lepsze efekty niż działanie stowarzyszeń samodzielnie. Nasz Zarząd nie wyraził woli przystąpienia do związku. Zgoda na wstępowania do instytucji nadrzędnych musi być wyrażona przez Walne Zebranie. W chwili obecnej takiej zgody nasz Zarząd nie uzyskał. Prezes Jerzy Pesz stwierdził że członkowie naszego Stowarzyszenia nie akceptują zrzeszania się do organizacji nadrzędnych dlatego też nasze Stowarzyszenie nie wstąpi do PZSD. Taka propozycja zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zebraniu. Również obecni na posiedzeniu Zarządu byli przeciwni zrzeszaniu się w związku. Jak poinformował I Wiceprezes Wiesław Sanocki działkowcy z naszego Stowarzyszenia negatywnie oceniają przynależność do Stowarzyszenia Region Bieszczadzki. Nasz ogród oprócz wpłacania składek nic w zamian od tego stowarzyszenia nie otrzymał. Stwierdził że Stowarzyszenie Bieszczadzkie powinno się rozliczyć ze swej 12 letniej działalności przed nowo powstałymi stowarzyszeniami ogrodowymi które wystąpiły z PZD i Stowarzyszenia region Bieszczadzki a nie prawie w identycznym składzie rejestrować nowy Związek Stowarzyszeń. Wszyscy działkowcy naszego stowarzyszenia chcą być samodzielni i sami decydować o swoim ogrodzie. Na tym spotkanie z Panem Janem Sidorem zostało zakończone. Następne informacje i podjęte uchwały z posiedzenia Zarządu zostaną opublikowane w następnym wpisie.