WYCINKA DRZEW NA DZIAŁCE

Szanowni Państwo.
Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje wnioski o wycinkę drzew ( nie owocowych) na terenie ogrodu w bieżącym roku. Każdy z Państwa, kto ma zamiar usunąć drzewo lub drzewa ze swojej działki a które są chore lub powodują zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia. Wniosek można pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia lub u Sekretarza i Skarbnika. Do wycinki można również zgłaszać drzewa, które ze względu na swój rozmiar mogą uniemożliwiać korzystanie z działki sąsiadom lub utrudniają prowadzenie upraw ogrodowych. Dokładnie wypełniony wniosek z pomiarem obwodu drzewa na wysokości 1,3 m od ziemi, zaznaczeniem na mapce działki i oznaczeniu np. poprzez obwiązanie taśmą lub zaznaczeniem drzewa farbą należy złożyć w terminie do 15 maja 2021 r. składać do Sekretarz Stowarzyszenia działka nr 17 lub wrzucić do skrzynek listowych na budynku administracyjnym lub na działce nr 42. Po otrzymaniu wniosków od Państwa komisja dokona oględzin drzew sfotografuje je oraz zaznaczy na planie ogrodu. Wniosek zbiorczy zostanie złożony do Urzędu Miejskiego w Krośnie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego i uzyskania zgody. Przypuszczalny termin do wycinki zostanie wyznaczony do końca 2021 r.
          Prosimy Państwo o dotrzymanie terminu 15 maja 2021 r. gdyż następny wniosek zbiorczy będzie składany dopiero jesienią.
Prezes Zarządu
 SDO „Zacisze”

UWAGA BRAK DOJAZDU

KOMUNIKAT

Jak poinformowało nas Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie w dniu 1 kwietnia 2021 r od godz. 6.00 niemożliwy stanie się dojazd do naszego ogrodu. W tym dniu planowany jest przekop naszej drogi dojazdowej do ogrodu. Ma to związek z planowaną budową przepustu pod planowaną budowę kolektora ściekowego, którym będą przesyłane ścieki z terenu gminy Wojaszówka i Korczyna do krośnieńskiej oczyszczalni ścieków w dzielnicy Białobrzegi. Plan miejsca przekopu został zaznaczony na mapce. MPGK Krosno zwróciło się z prośbą do Zarządu o poinformowanie działkowców o utrudnieniach i powstrzymaniem się z wyjazdem w tym dniu. Ruch na tym odcinku zostanie przywrócony w godzinach wieczornych. Zarząd MPGK przeprasza wszystkich działkowców naszego ogrodu za utrudnienia jednocześnie informuje, że w tym dniu można będzie pozostawić samochody na drodze dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który w tym dniu będzie w całości dostępny dla naszych działkowców.