Archiwum kategorii: BEZ KATEGORII

Wszystkie wpisy które nie zostały zakwalifikowane do kategorii głównych.

Zmarła Irena Skrzęta

Z przykrością i bólem zawiadamiamy, że w dniu 13.09.2023 r. w wieku 74 lat po długiej i ciężkiej chorobie odeszła z naszego grona nasza zawsze aktywna Działkowiczka

Pani IRENA SKRZĘTA ps. IRCIA

Członek Zarządu Stowarzyszenia w latach 2014-2018 oraz

Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2018-2022

Żegnamy Cię droga Irenko i pamiętamy. W naszej pamięci pozostaniesz, jako miłośniczka kwiatów i pogromca turkuci. Za wszystko, co zrobiłaś dla dobra naszego ogrodu – d z i ę k u j e m y

słowa Olivera Wedella Holmesa jakże pasują do Twojej osobowości
„Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy”

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Znajomych składa Zarząd Stowarzyszenia wraz z pamiętającymi Działkowiczami.

Msza św. za zmarłą Ireną SKRZĘTA odbędzie się w dniu 15.09.2023 r o godz. 13:30 w Kościele pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie ul. Wyszyńskiego

ZMARŁ MIECZYSŁAW LAWERA

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym odszedł z naszego grona  wieloletni Zasłużony dla Ogrodu Działkowicz, Pan Mieczysław Lawera.

Pogrzeb odbędzie się 10.08.2023 r. o godzinie 13.30 w kościele Piotra i Pawła przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Krośnie.

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Znajomych składa Zarząd Stowarzyszenia wraz z pamiętającymi Działkowiczami.

27.05.2023 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

GORĄCO ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W WALNYM ZEBRANIU.

PRZYSZŁOŚĆ OGRODU W NASZYCH RĘKACH.

                          Prezes Zarząd SDO „Zacisze” Wiesław Sanocki

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2023 z dnia 15.04.2023 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy na Państwo na Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia za 2022 r, które odbędzie się w dniu:

27 maja 2023 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

W załączeniu przesyłam Zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad oraz wyjaśniam, dlaczego WZ ma charakter sprawozdawczo wyborczego.

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2023 r. Sąd Rejestrowy zatwierdził zmianę treści § 22 ust.1 Statutu, natomiast odmówił wpisania do rejestru sądowego naszego Stowarzyszenia zmian osobowych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ponieważ liczba 84 członków, obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 25 czerwca 2022 r, była mniejsza niż 1/2 ogółu członków, wymagana Statutem do przeprowadzenia wyborów.

Podjęta w tym dniu przez Walne Zebranie uchwała o zmianie treści § 22 ust.1 Statutu, obniżająca ten warunek do 1/4 liczby ogółu członków Stowarzyszenia, władnych do przeprowadzenia wyboru władz, zdaniem Sądu, staje się skuteczna dopiero po uprzednim wpisaniu zmienionego Statutu do rejestru sądowego, tj. po dniu 13 kwietnia 2023 r.

W związku z powyższą decyzją Sądu, przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2022 r. wybory władz wymagają ponownego głosowania (reasumpcji) lub zmiany osób (ponownego wyboru nowych kandydatów). Bez tego Sąd Rejestrowy nie zarejestruje zmian osobowych i funkcji w dotychczasowym składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ponowne głosowanie spełni warunki aktualnego § 22 ust.1 Statutu, jeżeli zostanie przeprowadzone, przez co najmniej 1/4 (jedną czwartą) ogólnej liczby członków naszego Stowarzyszenia, tj. 220, obecnych na Walnym Zebraniu w dniu 27 maja 2023 r, uprawnionych do głosowania.

Zatem obecność każdego członka i czynne uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest nie tylko statutowym obowiązkiem, ale także odpowiedzialnością za działania Stowarzyszenia zgodnie z wymogami prawa.

Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne” na stronie www.zaciszekrosno.pl

W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia prosimy o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE – KLIKNIJ TUTAJ

OPŁATY DZIAŁKOWE 2023

Zgodnie z Uchwałą nr 24/2022 z dnia 09.12.2022 r. Zarządu Stowarzyszenia wydanej na podstawie Uchwały Walnego zebrania nr 6/2022 z dnia 26.06.2022 r. opłaty będą pobierane na świetlicy ogrodowej w okresie od 15 maja – 30 czerwca 2023 r. w dniach:

– wtorki w godz. 17.00 – 19.00 (do końca maja)

W miesiącu czerwcu będzie można regulować opłaty także w soboty. Godziny zostaną podane do Państwa wiadomości.

Wysokość opłat za poszczególne działki jest dostepna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.zaciszekrosno.pl w zakładce ogłoszenia – opłaty ogrodowe 2023. Dostęp jest zakodowany. Dla zainteresowanych jest dostępny po wysłaniu SMS na numer telefonu 727 299 522 z telefonu podanego przez działkowca do ewidencji SDO „Zacisze”.

Zarząd Stowarzyszenia zachęca Państwa do dokonywanie opłaty przelewami bankowymi z podaniem numeru IDD działkowca.

Wpłat można dokonać przelewem na numer konta Stowarzyszenia

71 1600 1462 1893 4201 4000 0001 

BNP Paribas Oddział Krosno ul. Kościuszki 110A

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU

Informujemy Państwo, że w najbliższym okresie czasu planowany jest remont zbiornika na wodę do podlewania. Gdy tylko będą sprzyjające warunki atmosferyczne wynajęta ekipa remontowa przystąpi do naprawy przeciekającego zbiornika. Naprawa jest skomplikowana do realizacji, dlatego też nastąpi opóźnienie w podawaniu wody. Remont jest konieczny, a znalezienie ekipy remontowej do realizacji tego zadania jest trudne.

Zarząd Stowarzyszenia prosi Państwo o zabezpieczenie się o gromadzenie wody opadowej do podlewania.

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy a remont zostanie przeprowadzony w terminie jak najszybszym. 

Informujemy, że jest możliwość zaopatrzenia się w plastikowe beczki o pojemności 220 l u dostawcy z Głogowa Młp. Beczki są po likierze z cykorii. W przypadku zamówienia powyżej 20 beczek dostawca zobowiązuje się dostarczyć beczki do Krosna. Cena beczki u dostawcy to 85 zł (cena z miesiąca marca) plus koszt dostawy. Zgłoszenia na beczki można składać u Sekretarza Stowarzyszenia tel. 605 827 124. Po zebraniu zapotrzebowania zostanie złożone zamówienie na dostawę

http://www.zaciszekrosno.pl/wp-content/uploads/2023/04/IMG_20230329_191043-scaled.jpg

http://www.zaciszekrosno.pl/wp-content/uploads/2023/04/IMG_20230405_152123-scaled.jpg