Podsumowanie roku

Szanowni Państwo

Kończący się rok jest okazją do podsumowania działań Zarządu, co do realizacji zadań związanych z poprawą infrastruktury naszego ogrodu.

            W tym roku zrealizowaliśmy dwie inwestycje, które poprawiły stan techniczny infrastruktury ogrodowej. Te zadania polegały na naprawie zbiornika zaopatrującego nasze działki w wodę. Zadanie to pomimo trudności w realizacji z uwagi na kapryśną pogodę w okresie wiosennym udało się zrealizować w miesiącu czerwcu. Kolejnym zadaniem było poprawienie stanu nawierzchni drogi prowadzącej wzdłuż ogrodzenia do części południowej ogrodu. Droga ta została wysypana kruszywem łamanym w ilości 35 m3 i obecnie jej stan jest zadawalający. Całość zrealizowanych zadań kosztowała łącznie 20.754,92 zł a kwota 10.000,00 zł została pokryta z dotacji Gminy Krosno na poprawę infrastruktury ogrodów działkowych. W tym miejscu Zarząd ogrodu składa podziękowanie Radzie Miasta Krosna i Panu Prezydentowi Piotrowi Przytockiemu. Za okazaną pomoc dziękujemy i bardzo prosimy o dalsze wsparcie, które przyczyni się do poprawy warunku wypoczynku mieszkańców naszego miasta.

 

 

 

 

UWAGA BRAK DOJAZDU

KOMUNIKAT

Jak poinformowało nas Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie w dniu 1 kwietnia 2021 r od godz. 6.00 niemożliwy stanie się dojazd do naszego ogrodu. W tym dniu planowany jest przekop naszej drogi dojazdowej do ogrodu. Ma to związek z planowaną budową przepustu pod planowaną budowę kolektora ściekowego, którym będą przesyłane ścieki z terenu gminy Wojaszówka i Korczyna do krośnieńskiej oczyszczalni ścieków w dzielnicy Białobrzegi. Plan miejsca przekopu został zaznaczony na mapce. MPGK Krosno zwróciło się z prośbą do Zarządu o poinformowanie działkowców o utrudnieniach i powstrzymaniem się z wyjazdem w tym dniu. Ruch na tym odcinku zostanie przywrócony w godzinach wieczornych. Zarząd MPGK przeprasza wszystkich działkowców naszego ogrodu za utrudnienia jednocześnie informuje, że w tym dniu można będzie pozostawić samochody na drodze dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który w tym dniu będzie w całości dostępny dla naszych działkowców.

Naprawa drogi

INFORMACJA

W sobotę 25 lipca 2020 r. około godziny 11-tej. planowana jest dostawa kruszywa do poprawy drogi dojazdowej do działek od strony bramy wjazdowej. Dostawa będzie możliwa pod warunkiem, że zgłoszą się osoby z własnym sprzętem (taczki, grabie, łopaty), aby rozsypać kruszywo. Z drogi tej aktualnie korzysta około 30 działkowców z północnej części ogrodu. Ponieważ droga dojazdowa jest w tak tragicznym stanie, w jakim nigdy nie była, dlatego też osoby korzystające lub zamierzające z tej drogi korzystać proszone są o zgłaszanie się w terminie do

24 LIPCA GODZ. 13.00

TELEFONICZNIE DO PANI WICEPREZES

ZOFII MOSZCZYŃSKIEJ tel. 500 072 100

JEŻELI BĘDZIE DOSTATECZNA ILOŚĆ CHĘTNYCH KRUSZYWO ZOSTANIE ZAMÓWIONE W PIĄTEK A JEŻELI NIE BĘDZIE CHĘTNYCH – NIE BĘDZIE DOSTAWY I PROSIMY NIE NARZEKAĆ NA STAN DROGI 

Ps: To, że Zarząd pracuje społecznie nie znaczy, że będzie społecznie naprawiał drogę wszystkim z niej korzystającym.

NOWA DROGA

Szanowni Państwo!

  W roku 2016 Zarząd Naszego Stowarzyszenia zwrócił się z prośbą do Pana Piotra Przytockiego Prezydenta Miasta Krosna o ujęcie w planie finansowym miasta Krosna remontu drogi dojazdowej do Ogrodu Stowarzyszenia „Zacisze” od ul. Białobrzeskiej. I co się stało? Tak od trzech dni mamy drogę naprawioną a jaka jest oceńcie Państwo sami. Nie mogło nas spotkać nic milszego na 40 lecie powstania ogrodu. Dlatego też nie pozostaje nam nic innego jak złożyć serdeczne podziękowania wszystkim którzy sprawili nam taką miłą niespodziankę:

– Panu Prezydentowi Miasta Piotrowi Przytockiemu za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby,

– Państwu  Radnym dzielnicy Białobrzegi w tym Panu Andrzejowi Wilkowi Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy o pozytywne zaopiniowanie naszej prośby,

–  Wszystkim Radnym miasta Krosna a w szczególności Komisji budżetowo – finansowej za przyznanie środków na remont,

– Wydziałowi drogownictwa UM Krosno za realizację inwestycji.

Jeszcze raz w imieniu 214 członków Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu ”Zacisze” oraz jego Zarządu serdecznie  za okazaną pomoc dziękujemy.

P.S. : Teraz możemy zaprosić gości na obchody 40-lecia Ogrodu !!!.

cof

cof

cof

cof