Wrześniowi jubilaci

 Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich członków stowarzyszenia obchodzących swoje urodziny w miesiącu wrześniu. Wszystkiego najlepszego – 100 lat.

Z okazji 86 urodzin

Panu Michałowi  działka nr 138

Z okazji 84 urodzin

Panu Lesławowi  działka nr 64

Z okazji 81 urodzin

Panu Adamowi  działka nr 148

Z okazji 80 urodzin

Pani Marii działka nr 185

Pani Józefie działka nr 19

Z okazji 78 urodzin

Panu Edwardowi działka nr 56

Z okazji 74 urodzin

Panu Bernardowi działka nr 141

Z okazji 69 urodzin

Panu Andrzejowi działka nr 135

Z okazji 67 urodzin

Pani Danucie  działka nr 99

Pani Jadwidze działka nr 126

Z okazji 66 urodzin

Panu Józefowi działka nr 15

Z okazji 65 urodzin

Pani Marcie działka nr 189

Z okazji 62 urodzin

Pani Ewie działka nr 110

Z okazji 57 urodzin

Pani Grażynie działka nr 78

Pani Małgorzacie działka nr 35

Z okazji 51 urodzin

Panu Arturowi działka nr 167

Z okazji 46 urodzin

Panu Krzysztofowi działka nr 119

Z okazji 45 urodzin

Pani Monice działka nr 7

Z okazji 39 urodzin

Pani Elżbiecie działka nr 59

Z okazji 34 urodzin

Panu Sebastianowi działka nr 197

Z okazji 32 urodzin

Panu Bartoszowi działka nr 75