Dzień dziecka

Koleżanki i koledzy działkowicze.

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 20.05.2017 r. wystąpił z inicjatywą zorganizowania w dniu 3 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 na terenie placu przy świetlicy ogrodowej imprezy ogrodowej dla dzieci z okazji

„DNIA DZIECKA”

Wszyscy chętni którzy chcą aby ich pociechy wzięły udział w imprezie proszeni są o podanie ilości dzieci które wezmą udział w imprezie telefonicznie do 1.06.2017 r. do Sekretarz Stowarzyszenia Kol. Zofii Moszczyńskiej tel. 500 072 100.

Zarząd Stowarzyszenia prosi chętne młode i pracowite mamy dzieci o udzielenie pomocy koleżance Sekretarz przy zorganizowaniu imprezy.
Podczas obchodów Dnia Dziecka przewidziane są liczne gry i zabawy dla dzieci przy muzyce pod opieką opiekunów  oraz słodki poczęstunek. Impreza zostanie zorganizowana pod warunkiem zgłoszenia udziału co najmniej 20 dzieci.
Komitet Organizacyjny

Walne Zebranie – epilog

Drogie Koleżanki i Koledzy Działkowicze.

Pisałem co to jest Walne Zebranie. Jakie ma kompetencje. I jak było gdy nad nami był PZD i Stowarzyszenie Bieszczadzkie. I co dalej?
W dniu 05 lipca 2014 r. podczas Walnego Zebrania wybraliśmy drogę niezależności i samodzielności. Wybraliśmy nowy Zarząd i zarejestrowaliśmy własne stowarzyszenie ogrodowe niezależne od nikogo. W dniu 19 grudnia 2014 Sąd Gospodarczy w Rzeszowie zarejestrował nasze stowarzyszenie. Gdy przejmowaliśmy zarządzanie nad ogrodem było niezagospodarowanych około 30 działek które były zaniedbane a niektóre były w stanie całkowitej degradacji. Około 30 działkowiczów zalegało z opłatami ogrodowymi nawet do 5 lat wstecz. Uporządkowaliśmy to wszystko. W chwili obecnej tylko jedna osoba zalega z opłatami. Wszystkie działki są zagospodarowane i dalej są chętni na wolne działki ale takich nie mamy. Zrobiono częściowy remont budynku administracyjno-gospodarczego oraz przeprowadzono czyszczenie studni z wymienioną pomp na nowe wraz z urządzeniem sterującym pompami. Obecnie mamy zagospodarowane 204 działki przez co jesteśmy jednym z największych stowarzyszeń ogrodowym zrzeszającym działkowców w Krośnie. Członków Stowarzyszenia jest łącznie 211 działkowiczów. Zgodnie ze statutem najwyższym organem władzy w stowarzyszeniu jest „WALNE ZEBRANIE”. To uczestnicy walnego zebrania zarządzają ogrodem.

Jak zarządzają przedstawiam poniżej.

 Do chwili obecnej były cztery walne zebrania w dniach 05.07.2014 r, 27.06.2015 r, 28.05.2016 r. i ostatnie 24.09.2016 r. a jak wyglądała frekwencja? Tak że żadne z zebrań nie odbyło się w pierwszym terminie gdzie jest obowiązek uczestniczenia przynajmniej połowy członków stowarzyszenia. Wszystkie zebrania odbyły się w drugim statutowym terminie gdy nie jest wymagana połowa członków. To świadczy jakie jest zainteresowanie naszych koleżanek i kolegów działalnością stowarzyszenia i zarządzania ogrodem. Pobawiłem się trochę statystyką i co stwierdzam:
Na wszystkich czterech walnych zebraniach wzięło udział tylko 19 członków, w trzech zebraniach – 17 członków, w dwóch – 21 członków, a jednym – 38 członków Stowarzyszenia. Szanowne Koleżanki i Koledzy to jest tragedia. 56 członków Stowarzyszenia nie uczestniczyło ani w jednym zebraniu. Co jeszcze gorsze to fakt że na nowych działkowców którzy nabyli działki w latach 2015-2016 a było ich 46 w walnym zebraniu uczestniczyło tylko 5 ( słownie pięcioro).
Koleżanki i koledzy smutne to a zarazem prawdziwe. Bycie członkiem stowarzyszenia zobowiązuje do czegoś. To nie tylko opłacenie opłat i niech się Zarząd martwi „ Ja swoje zrobiłem”. Niestety aby ogród istniał i nie został zlikwidowany nie trzeba dużo. Wystarczy że członkowie Zarządu złożą rezygnację i nikt nie będzie chciał pełnić tych funkcji społecznie. ( tak szanowni Państwo społecznie ) a następnym krokiem będzie postępowanie likwidacyjne. Coraz więcej takich przypadków odnotowuje się w kraju. Proszę Państwa dostaliśmy wędkę –  łapmy ryby razem. Razem zdziałamy o wiele więcej. W chwili obecnej dokumentacja ogrodowa jest wyprowadzona na prostą. Stan finansów jest stabilny. Jeżeli będziemy mieli własne finanse na dobrym poziomie to będziemy się mogli starać o pomoc, dofinansowanie ale przy takich sprawach zawsze jest wymagany wkład własny. Szanowni Państwo najbardziej bulwersują mnie sprawy niektórych działkowców typu dlaczego opłaty poszły w górę, dlaczego tego nie zrobiono, dlaczego nie ma wody a kto zadaje te pytania? Odpowiadam krótko ci którzy nigdy nie byli na zebraniu i nie wiedzą co się dzieje, ci którzy nawet nie zatrzymają się przed tablicą ogłoszeń aby przeczytać regulamin i inne informacje. Oraz wszyscy którzy podali adresy e-mail tj 100 działkowców a po wysłaniu powiadomienia około 10-ciu potwierdza przeczytanie informacji niejednokrotnie kilka miesięcy po jej przesłaniu. Na tym zakończyłbym moją trylogię i liczę że w dniu 27 maja o godz. 15.00 Walne Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie. Ponieważ z przyczyn losowych nie będę mógł brać udziału w Zebraniu i o czym chciałem powiedzieć a nie mogę niniejszym Państwo informuję . Proszę o opinie i komentarze.

 

BYT NASZEGO OGRODU ZALEŻY OD NAS SAMYCH. RĘKAWY DO GÓRY I WSZYSCY BIERZMY SIĘ DO PRACY

Walne zebranie 2014 r (archiwum SDO)

Walne zebranie – część 2

Szanowni Państwo.

W poprzednim wpisie pisałem co to jest Walne Zebranie i jakie są jego kompetencje. Przez wiele lat wszyscy byli członkami PZD a później Stowarzyszenia bieszczadzkiego.

I co z tego mieliśmy?

A tyle że do PZD odprowadzaliśmy od składek 35 % a później do Bieszczadzkiego po 25% rocznie. Zapytacie Państwo za co? Odpowiadam,  ponieważ  PZD nad nami czuwał przez co dawał nam gadżety, kalendarze, pisma a my musieliśmy za nie płacić. Później Stowarzyszenie bieszczadzkie brało coroczną opłatę w wysokości 25% wpływu za opłaty działkowe w zamiana jak to się nazywało  „ochronę prawną”. Nie wiem przed czym była ta „ochrona prawna” ale najlepiej by było aby nas ochroniła przed tym Stowarzyszeniem. Przez 14 lat Stowarzyszenie Bieszczadzkie pobierało opłaty od wszystkich ogrodów w nim zrzeszonych i co z tego mieliśmy? To że nie były odprowadzane składki do PZD i teraz ogrody pozywane są przez PZD za zaległe sięgające kilkadziesiąt tysięcy złotych składki.
W chwili obecnej wszystkie pieniądze z opłat ogrodowych pozostają w naszym stowarzyszeniu. Wszystkie środki przeznaczane głównie są w poprawę infrastruktury ogrodowej. A co zrobiono odsyłam do wcześniejszych artykułów.
Dlatego drogie koleżanki i koledzy Walne Zebranie jest po to aby każdy mógł się wypowiedzieć co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć, jakie mamy plany i wizje rewitalizacji ogrodu aby służył nam wszystkim. Ogród jest nas wszystkich a nie tylko Zarządu. Każdy sobie myśli zapłacę opłatę i mam z głowy. Proszę Państwa ktoś musi tym zarządzać. Musi być prowadzona księgowość, zawierane umowy, realizowane opłaty. To samo się nie zrobi samo. W ostatnich latach ponad 50 działek zmieniło swoich właścicieli. Przyszli młodzi działkowicze i tylko żądania i żądania. Ogród jest w takim  stanie a nie innym i za ten stan obecnego Zarządu nie ma co winić. Wszyscy powinniśmy się zabrać ostro do pracy i działać dla dobra naszego ogrodu. Wielokrotnie zapraszaliśmy do zgłaszania dobrych pomysłów, własnych inicjatyw przez działkowców i co ile było takich pomysłów zgłoszonych?
Dokładnie ani jednego. Czy tak ma być – osądźmy sami. Dlatego jeszcze raz gorąco zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu A jak było na poprzednich zebraniach napiszę wkrótce kończąc tym cytatem:

„Nie znam klucza do sukcesu, ale kluczem do porażki jest próbowanie zadowolenia wszystkich wokół.” – Bill Cosby

 

Walne zebranie – część 1

Szanowni Państwo.

W dniu 27.05.2017 r o godz. 15.00 lub 15.30 II termin odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia. Będzie to piąte walne zebranie łącznie z zebraniem założycielskim.

 Co to jest i po co jest  Walne Zebranie zapyta ktoś.

Spieszę więc z wyjaśnieniem § 26 Statutu stowarzyszenia mówi wprost Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W sprawach, w których Statut nie przewiduje właściwości innych organów Stowarzyszenia, kompetencje należą do Walnego Zebrania”

Jakie są kompetencje Walnego Zebrania mówi o tym § 28 Statutu ( poniżej)

 1. Kompetencje Walnego Zebrania obejmują:
 • uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian jego treści
 • uchwalanie Regulaminu Ogrodowego oraz dokonywanie w nim zmian na wniosek:  Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 10% ogółu  działkowców
 • zatwierdzanie Regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej
 • uchwalanie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu
 • uchwalanie wysokości opłaty ogrodowej i  innych opłat celowych na rzecz  ogrodu oraz terminu ich wnoszenia
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania gospodarczego (finansowego)  Zarządu za rok sprawozdawczy,
 • rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku sprawozdawczym,
 • rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rozjemczej z działalności w roku sprawozdawczym,
 • dokonanie oceny działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej za rok sprawozdawczy. W przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ich członkom absolutorium z pełnionych przez nich funkcji w upływającej kadencji
 • uchwalenie planu gospodarczego finansowego i rzeczowego na kolejny rok sprawozdawczy,
 • uchwalanie celu i wysokości kwot wydatków i zobowiązań majątkowych , do których jest  upoważniony Zarząd
 • podejmowanie uchwał w niezbędnym zakresie dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i działalności ogrodowej.
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rozjemczej
 1. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy , poza kompetencjami wyszególnionymi w ust.1, wybór członków władz Stowarzyszenia, w tym  odrębnie wybór prezesa.
 2. Przedmiotem obrad zebrań nadzwyczajnych są sprawy zgłoszone przez wnioskujący organ Stowarzyszenia lub przez 1/5 liczby członków.

Drodzy Państwo dlaczego o tym piszę? A tylko dlatego że to walne zebranie decyduje o „być albo nie być naszego ogrodu”. To nie Zarząd decyduje jaka będzie przyszłość naszego ogrodu – Zarząd tylko realizuje uchwały i wnioski walnego zebrania. To nie Zarząd ustala wysokość opłat oraz o inwestycjach w ogrodzie. To wy Państwo o tym decydujecie na walnym zebraniu. Szanowni Państwo wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Jedyną funkcją opłacaną z opłat ogrodowych jest gospodarz ogrodu. Poruszam ten temat dlatego że nie będę mógł uczestniczyć w walnym zebraniu a chciałem się podzielić z Państwem uwagami mającymi kolosalne znaczenie dla istnienia naszego Ogrodu i Stowarzyszenia ale o tym w następnym artykule. Zapraszam do czytania i komentowania.

Woda do podlewania upraw

Informujemy wszystkich Państwa, że od soboty tj. 20.05.2017 r. woda do podlewania będzie puszczana w następujących dniach i godzinach tygodnia.

Poniedziałek – godz. 10.00 – 11.00

Środa – godz. 16.00 – 17.00

Sobota – godz. 10.00 – 11.00

Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą. Woda nie jest zdatna do spożycia i może służyć tylko do podlewania upraw.

Informujemy że zgodnie z regulaminem ogrodowym zabrania się mycia samochodów na terenie ogrodu.