KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Zarząd SDO Zacisze ogłasza

NABÓR OCHOTNIKÓW

Potrzebni są ochotnicy na 2-3 godziny do pomocy przy wciąganiu 8 blach do zbiornika, który musimy wyremontować, bo jest dziurawy jak durszlak.

Dopóki tego nie zrobimy, nie uruchomimy wodociągu.

Blachy są ciężkie, potrzeba kilku osób, aby jedną podnieść.

Liczymy, że znajdą się chętni i silni do pomocy.

Prosimy o zadeklarowanie swojej pomocy do koordynatora działań Pana Franciszka Buczka (tel. 600 683 917), który ustali termin zbiórki ochotników.

 Zarząd SDO Zacisze

CO BYŁO NIE TAK ?

Szanowni Państwo.

Wiosną tego roku podjęliśmy decyzję o ciągłym podawaniu wody w wodociągu działkowym. Czy zamierzenia były słuszne? Z mojego punktu widzenia tak, ale niektórym to nie pasowało. A dlatego że:

– studnie nasze nie są o nieograniczonych zasobach wody,

– gospodarka naszych działkowców wodą wygląda tak jak segregacją odpadów segregowanych. Pomimo tego, że za śmieci płacimy coraz więcej to niektórzy nadal na ogrodzie robią sobie wysypisko śmieci a koszty rosną,

– niektórzy działkowcy uważali, że skoro jest woda to można podlewać drzewa, żywopłoty, bo im woda jest niezbędna pomimo tego, że krzewom i drzewom jest to niepotrzebne, ponieważ mają rozbudowany system korzenny,

– zdarzały się działki gdzie krany zostały niepozamykane a na ujęcia pozakładane węże i woda sobie leciała kilka dni zalewając sąsiednie działki,

Proszę Państwa tak nie może być. W związku z powyższym musimy ograniczyć dostawy wody. Dwie pompy nie zaspokoją 204 działek naszego ogrodu. Jeden ogród na terenie Krosna posiada cztery studnie na 120 działek i też ogranicza dostawy wody. W ostatnim czasie jedna z pomp uległa awarii a jedna dla ogrodu to już katastrofa. Zarząd Stowarzyszenia postawił za cel budowę trzeciej studni, lecz w rozmowie z jedną firm najkrótszy czas to 245 miejsce na liście oczekujących na wiercenie.

Proszę Państwa nie będzie dobrze, jeżeli nasze postepowanie będzie takie jak do tej pory. Woda jest dla wszystkich i wszyscy powinni z niej korzystać. Tak jak to było jeszcze kilka lat temu w Irlandii, że prawo do wody dla każdego mieszkańca „Zielonej wyspy” było bezpłatne. Niemniej jednak z powodu deficytem wody pitnej kilka lat temu uznano i tam, że za wodę trzeba płacić wprowadzając drobną kilkucentową opłatę.

Jak jest u nas każdy widzi a niektórzy udają, że nie widzą, bo co mi tam. Ja płacę za śmieci to niech wywożą tylko to są coraz koszty większe. Wywóz odpadów segregowanych kosztuje 130 zł za pojemnik. Gdy w pojemniku są odpady zmieszane to ta kwota jest mnożona razy cztery. Ale co tam, kto bogatemu zabroni. Tylko, że niektórzy działkowcy utrzymują się z rent i niskich emerytur i muszą płacić za „śmieciarzy” i „bałaganiarzy” – Tylko, dlaczego?

Czy ktoś zwrócił uwagę widząc „śmieciarzy i „bałaganiarzy”, że wyrzucają śmieci zmieszane – oficjalnie nikt, bo każdy tego nie widzi.

Tak samo jest z wodą. Czy ktoś zwrócił uwagę sąsiadowi czy zakręcił kran i zdjął węża gdy wychodzi z działki. Gdyby wąż był zdjęty słychać byłoby, że leci woda i ktoś ewentualnie by ją zakręcił – a tak. Jeden działkowiec otworzył zawór, gdy była awaria na rurociągu. Zawór pozostawił otwarty i woda od poniedziałku do środy leciała zalewając 4 działki do poziomu około 20 cm. Taki przypadki występują nagminnie, dlatego tak mamy.

Kończąc przytoczę takie stwierdzenie

„JEST NAM TAK DOBRZE – ŻE DOBRZE NAM TAK

Awarie wodociągu

Drodzy działkowicze. W ostatnim czasie przeprowadzono próby wodociągu działkowego. Co się okazuje? Ujawniają się nieszczelności i niekontrolowany wyciek wody. W dniu dzisiejszym usunięto jedna awarią. Przyczyną awarii były korzenie drzew rosnących na działkach. Rozrośnięte korzenie spowodowały że rury wykonane z PCV popękały i był niekontrolowany wyciek wody. Mając powyższe na uwadze prosimy o sprawdzanie czy nie ma niekontrolowanych wycieków na własnych działkach i działkach sąsiadów. Te awarie musimy usunąć ponieważ awarie te będą powodować ubytki wody a co za tym idzie jej brak. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać gospodarzowi ogrodu Panu Zbigniewowi Lorencowi działka nr 6 tel. 693 916 786.

Budowa wodociągu

Budowa wodociągu

Szanowni Państwo w dniu 24 września 2016 odbyło się nadzwyczajne walne zebranie poświęcone podjęciu działań Zarządu do budowy wodociągu na terenie działek i włączeniu się do  sieci wodociągowej miasta Krosna. Zebranie odbyło się w drugim terminie. W zebraniu uczestniczyło 58 członków stowarzyszenia. Stosunkiem głosów 56 za i 2 głosach wstrzymujących się podjęto uchwałę zobowiązujących zarząd do podjęcia działań z MPGK w Krośnie do budowy wodociągu doprowadzającego wodociąg do działek. Kwestia budowy wodociągu jest już w gestii nas samych. Jest to działanie na następne lata. Szacunkowy koszt budowy wodociągu na działkach to koszt około 127 tysięcy złotych w bardzo optymistycznym wariancie na podstawie sporządzonego kosztorysu. Kosztorys poniżej.

Jak wynika koszt podłączenia wody do działki wynosi około 630 złotych od przyłącza działki ( użytkowanych aktualnie 202 działki ) pod warunkiem gdy wszyscy wyrażą zgodę na współfinansowanie inwestycji. W przypadku mniejszej ilości zgód na podłączenie koszty by wzrastały. Przy zgodzie połowy działkowców koszty by się podwoiły. Z poczynionych ustaleń z MPGK Krosno koszt doprowadzenia wody do terenu ogrodu poniósłby MPGK. W chwili obecnej 36 działkowców podpisało listę poparcia dla inwestycji i wyraziło zgodę na współfinansowanie inwestycji. Oczekujemy na dalsze zgody i podpisy na deklaracji. Deklaracje zgody można będzie składać u Skarbnika podczas pobierania opłat działkowych. Od zebrania i złożenia deklaracji będzie uzależnione dalsze postępowanie Zarządu Stowarzyszenia dlatego też prosimy o popieranie budowy i złożenie stosownych deklaracji. Prosimy Państwa o uwagi i komentarze.

 

Zarząd Stowarzyszenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133,

 działając na podstawie § 27 oraz § 29 ust.1 i 3   Statutu Stowarzyszenia

z w o ł u j e

Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się  w  sobotę 24 września 2016 r. o godz. 1500 w pierwszym terminie

lub o godz. 1530  w drugim terminie (§30 ust.3 Statutu)

na placu obok  Domu Administracyjno-Gospodarczego  

na temat:

„ROZWIĄZANIE  PROBLEMU  ZAOPATRZENIA w WODĘ

 poprzez budowę

NOWEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

na terenie Ogrodu działkowego „ZACISZE”

Program Zebrania :

 1. Otwarcie, Uchwalenie porządku obrad
 2. Wybory Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza
 3. Informacja o liczbie uczestników Zebrania, w tym członków Stowarzyszenia oraz o zdolności zebrania  do podejmowania uchwał
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Informacja o dotychczasowych działaniach Stowarzyszenia związanych z poprawą w zaopatrzenie w wodę na terenie Ogrodu
 6. Przedstawienie propozycji budowy nowej instalacji wodociągowej – uwarunkowania prawno – finansowe
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie budowy nowej instalacji wodociągowej wraz z ustaleniem udziału finansowego działkowców w tym przedsięwzięciu
 9. Wolne wnioski i inne sprawy związane z tematem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 11. Zakończenie obrad

Do udziału w Zebraniu zapraszamy także Działkowców, którzy dotychczas nie zostali członkami Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze”, jednak nie przysługuje Pani/Panu prawo głosowania nad podejmowanymi uchwałami.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz.40), uchwały podjęte przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w tym uchwalony Regulamin Ogrodowy, obowiązują wszystkich działkowców użytkujących działki w Ogrodzie „Zacisze”, niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia.  

                                                                          

                                                                                                 Zarząd                                                                                                                           SDO „Zacisze”