WALNE ZEBRANIE

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Zacisze” w Krośnie ul. Białobrzeska 133 informuje:

WALNE  ZEBRANIE  STOWARZYSZENIA

Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 7/2016 z dnia 17.03.2016 r. w dniu 28.05.2016 r. o godzinie 15.00 w świetlicy ogrodowej lub na placu przed świetlicą odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia. W związku z powyższym wzywa się wszystkich członków stowarzyszenia o niezawodne przybycie na zebranie. Aby nie generować kosztów obsługi Walnego Zebrania informacje o zebraniu  wraz z porządkiem zebrania zostaną dostarczone członkom stowarzyszenia za pokwitowaniem odbioru i przesłane na skrzynki e-mail. Ponadto informacja wraz z porządkiem zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zaciszekrosno.pl

W przypadku niskiej frekwencji termin II zebrania to 28.05.2016 r. godz. 15.30

 

PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE NA ZEBRANIE OMAWIANE SPRAWY SĄ BARDZO ISTOTNE DLA STOWARZYSZENIA