Archiwum kategorii: JUBILACI

Jubilaci którzy obchodzą okrągłe rocznice urodzin.

Wszystkiego najlepszego

 Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich działkowców oraz członków stowarzyszenia obchodzących swoje urodziny w miesiącu listopadzie. Wszystkiego najlepszego – 100 lat.

Z okazji 82 urodzin
Pani Helenie  działka nr 157
Z okazji 81 urodzin
Panu Marianowi  działka nr 136
Z okazji 80 urodzin
Panu Stanisławowi działka nr 48
Z okazji 78 urodzin
Pani Annie działka nr 84
Koledze Józefowi Leniekowi – członkowi Zarządu
Z okazji 69 urodzin
Pani Wacławie działka nr 4
Z okazji 66 urodzin
Pani Marii działka nr 33
Z okazji 64 urodzin
Pani Krystynie działka nr 142
Z okazji 62 urodzin
Panu Stanisławowi działka nr 5
Panu Mieczysławowi działka nr 200
Z okazji 61 urodzin
Pani Danucie działka nr 188
Z okazji 57 urodzin
Pani Ewie działka nr 5
Z okazji 50 urodzin
Panu Ryszardowi  działka nr 52
Z okazji 36 urodzin
Panu Jakubowi działka nr 66
Z okazji 33 urodzin
Panu Marcinowi działka nr 50

Październikowi jubilaci

 Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich działkowców oraz członków stowarzyszenia obchodzących swoje urodziny w miesiącu październiku. Wszystkiego najlepszego – 100 lat.
Z okazji 86 urodzin
Panu Józefowi  działka nr 185
Z okazji 84 urodzin
Pani Marii  działka nr 196
Z okazji 82 urodzin
Panu Aleksandrowi działka nr 84
Z okazji 78 urodzin
Pani Marii działka nr 48
Z okazji 76 urodzin
Pani Krystynie działka nr 13
Z okazji 73 urodzin
Pani Lorecie działka nr 132
Z okazji 72 urodzin
Panu Stanisławowi działka nr 49
Z okazji 69 urodzin
Pani Teresie działka nr 79
Panu Wiesławowi działka nr 53
Z okazji 68 urodzin
Pani Halinie działka nr 134
Z okazji 67 urodzin
Panu Andrzejowi działka nr 161
Z okazji 63 urodzin
Panu Marianowi  działka nr 88
Z okazji 62 urodzin
Panu Zbigniewowi działka nr 7
Z okazji 60 urodzin
Pani Zofii działka nr 71
Z okazji 59 urodzin
Pani Marioli działka nr 63
Pani Bożenie działka nr 131
Z okazji 42 urodzin
Panu Bogusławowi działka nr 76
Z okazji 37 urodzin
Panu Rafałowi działka nr 51
Pani Małgorzacie działka nr 35
Z okazji 33 urodzin
Pani Marioli działka nr 66
Z okazji 30 urodzin
Pani Monice działka nr 151
Z okazji 28 urodzin
Panu Damianowi działka nr 199

Wrześniowi jubilaci

 Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla wszystkich członków stowarzyszenia obchodzących swoje urodziny w miesiącu wrześniu. Wszystkiego najlepszego – 100 lat.

Z okazji 86 urodzin

Panu Michałowi  działka nr 138

Z okazji 84 urodzin

Panu Lesławowi  działka nr 64

Z okazji 81 urodzin

Panu Adamowi  działka nr 148

Z okazji 80 urodzin

Pani Marii działka nr 185

Pani Józefie działka nr 19

Z okazji 78 urodzin

Panu Edwardowi działka nr 56

Z okazji 74 urodzin

Panu Bernardowi działka nr 141

Z okazji 69 urodzin

Panu Andrzejowi działka nr 135

Z okazji 67 urodzin

Pani Danucie  działka nr 99

Pani Jadwidze działka nr 126

Z okazji 66 urodzin

Panu Józefowi działka nr 15

Z okazji 65 urodzin

Pani Marcie działka nr 189

Z okazji 62 urodzin

Pani Ewie działka nr 110

Z okazji 57 urodzin

Pani Grażynie działka nr 78

Pani Małgorzacie działka nr 35

Z okazji 51 urodzin

Panu Arturowi działka nr 167

Z okazji 46 urodzin

Panu Krzysztofowi działka nr 119

Z okazji 45 urodzin

Pani Monice działka nr 7

Z okazji 39 urodzin

Pani Elżbiecie działka nr 59

Z okazji 34 urodzin

Panu Sebastianowi działka nr 197

Z okazji 32 urodzin

Panu Bartoszowi działka nr 75

 

SIERPNIOWI JUBILACI

 Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla jubilatów obchodzących swoje urodziny w miesiącu sierpniu. Wszystkiego najlepszego.

Z okazji 80 urodzin

Pani Janinie  działka nr 81

Z okazji 75 urodzin

Panu Franciszkowi  działka nr 177

Z okazji 74 urodzin

Pani Danucie  działka nr 183
Pani Annie działka nr 165

Z okazji 73 urodzin

Panu Januszowi działka nr 38

Z okazji 70 urodzin

Pani Annie działka nr 149

Z okazji 66 urodzin

Pani Marii działka nr 121
Panu Markowi działka nr 85

Z okazji 62 urodzin

Pani Marii działka nr 101
Panu Stanisławowi działka nr 3

Z okazji 61 urodzin

Panu Kazimierzowi  działka nr 103
Panu Jerzemu działka nr 176

Z okazji 60 urodzin

Pani Irenie Mięsowicz Skarbnikowi Zarządu działka nr 104

Z okazji 56 urodzin

Pani Danucie działka nr 171

Z okazji 51 urodzin

Pani Renacie działka nr 1

Z okazji 43 urodzin

Pani Agnieszce działka nr 162

Z okazji 38 urodzin

Panu Mateuszowi działka nr 74

Z okazji 36 urodzin

Pani Monice działka nr 166

Z okazji 27 urodzin

Panu Pawłowi działka nr 42

Wszystkiego najlepszego

Zarząd Stowarzyszenia Działkowców składa najlepsze życzenia urodzinowe dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym dla jubilatów obchodzących swoje urodziny w miesiącu lipcu. Wszystkiego najlepszego.

Z okazji 76 urodzin

Pani Annie  działka nr 113

Z okazji 71 urodzin

Pani Antoninie  działka nr 69

Pani Zofii Moszczyńskiej – Sekretarzowi Stowarzyszenia

Z okazji 70 urodzin

Pani Zofii  działka nr 16

Z okazji 66 urodzin

Pani Barbarze działka nr 203

Panu Marianowi działka nr 142

Z okazji 64 urodzin

Pani Annie działka nr 12

Z okazji 59 urodzin

Panu Janowi działka nr 62

Z okazji 58 urodzin

Panu Tadeuszowi działka nr 80

Z okazji 54 urodzin

Pani Jackowi działka nr 108

Z okazji 52 urodzin

Pani Agacie działka nr 83

Panu Januszowi działka nr 21

Z okazji 42 urodzin

Pani Ewie działka nr 146

Z okazji 41 urodzin

Pani Joannie działka nr 25

Panu Andrzejowi działka nr 107

Z okazji 29 urodzin

Panu Agnieszce działka nr 46

Panu Jackowi działka nr 164

Z okazji 21 urodzin

Pani Kindze działka nr 181