PILNE – APEL

APEL ZARZĄDU SDO „ZACISZE”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w czasie epidemii

Szanowni działkowcy!

Jak dotychczas obostrzenia wprowadzone na okres epidemii nie odnoszą się do ogrodów działkowych. Ich terenów, nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. to nie oznacza, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia takich ograniczeń na czas epidemii. Każdy z nas zrozumie ten trudny dla nas czas, dlatego też Zarząd Stowarzyszenia na czas epidemii wprowadza ograniczenia w korzystaniu z działek w tym:
– brama wjazdowa w soboty będzie zamknięta (do odwołania),
– zakaz przebywania na działkach osób postronnych nieposiadających prawa do działki. Na działce
  – może przebywać tylko najbliższa rodzina właściciela działki zamieszkująca w jednym gospodarstwie domowym,
– wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami z wyjątkiem kontaktów niezbędnych na
  zasadach określonych w przestrzeni publicznej w tym sklepów i innych instytucji publicznych,
– zakaz organizowania spotkań towarzyskich z udziałem innych działkowców i osób znajomych spoza najbliższej rodziny,
– zakaz samodzielnego poruszania się dzieci po terenie ogrodu. Dzieci pod kontrolą rodziców mogą przebywać tylko na działce działkowca,
– zachowywać odstęp przy bramach wejściowych jak i podczas poruszania się po alejkach do norm zalecanych w rozporządzeniu a więc powyżej 2 m.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie ogrodu Zarząd poleca:

– w celu zapobieżenia dostania się na teren ogrodu osób nieuprawnionych zamykanie po każdym wejściu furtek wejściowych na teren ogrodu. Dotyczy to furtki przy bramie głównej jak i furtek w ogrodzeniu ogrodu,
– dowiezienie przedmiotów na działkę ( materiały budowlane, nawozy i inne ciężkie przedmioty. Każdorazowo uzgadniać z gospodarzami ogrodu (dane telefoniczne na tablicy ogłoszeń),
– całkowity zakaz parkowania samochodów przed bramą wjazdową na terenie zakreślonym. Miejsce te są zarezerwowane dla służb ratowniczych,
 
Szanowni Państwo. Przestrzegając tych zasad oddalamy ryzyko choroby, ale również ryzyko dalszych obostrzeń – zamykania ogrodów. Gdyby niektóre wprowadzane przepisy budziłyby Państwa wątpliwości prawne to takich działań nie można wykluczyć ze strony Państwa lub władz miejskich.

APELUJEMY DO PAŃSTWA UNIKAJMY ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGŁYBY STAĆ SIĘ PRETEKSTEM DO ZAKWESTIONOWANIA DZIAŁANIA OGRODU. REAGUJMY NA NARUSZANIE OGRANICZEŃ PRZEZ INNYCH. DBAJMY O SWOJE ZDROWIE SZCZEGÓLNIE W TAKICH MIEJSCACH JAK FURTKI, BRAMY, PARKINGI GDZIE PRZECINAJĄ SIĘ NASZE ŚCIEŻKI. JEŻELI MAMY CZYM, TO SAMI DEZYNFEKUJEMY KLAMKI KŁÓDKI ITP.

A NAJWAŻNIEJSZE, BĘDĄC W OGRODZIE MYŚLMY O ZDROWIU WŁASNYM I INNYCH. 

Szanowni Państwo!

Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko takie postepowanie daje nam szansę na zachowanie unikalnej dziś możliwości, czyli bezpiecznego spędzenia czasu w odosobnieniu od innych i miejsc szczególnych na zarażenie koronawirusem.

INFORMUJEMY PAŃSTWO, ŻE TEREN PARKINGU I BRAMY WJAZDOWEJ JEST MONITOROWANY CAŁODOBOWO. W CELU RESPEKTOWANIA PRZEPISÓW PRAWA POLICJA I INNE SŁUŻBY PAŃSTWOWE I MIEJSKIE MOGĄ ŻĄDAĆ OD ZARZĄDU UDOSTEPNIANIA DANYCH Z MONITORINGU W CELU EGZEKWOWANIA PRZESTRZEGANIA PRAWA.

                            ZADZĄD SDO „ZACISZE”

Idzie nowe – metamorfoza

Gdy w 2014 r. przekształciliśmy się w stowarzyszenie ogrodowe wiele działek było wolnych niezagospodarowanych porośniętych chwastami. Na przestrzeni roku 2015-16 aż 43 działki zmieniło właścicieli poprzez kupno lub oddanie w dzierżawę wolnych działek nowym działkowiczom. I co Szanowni Państwo? Stało się   to, że nasz ogród zmienia swoje oblicze. Nowi działkowcy przeważnie młodzi ludzie z dużym zapałem przystąpili do zmiany wizerunku naszego ogrodu. Powstają nowe altany, działki są rekultywowane a dynamika zachodzących zmian jest ogromna. Co dalej? TAK TRZYMAĆ! Jasno trzeba stwierdzić że do ogrodu wkracza nowe życie co nas powinno szczególnie cieszyć.  A  jak się nasz ogród zmienia na przykładzie niektórych działek oceńcie Państwo sami. (c.d.n.)

Działka nr A rok 2015

Działka A rok 2017

Działka B rok 2016

Działka B rok 2017

Działka C rok 2016

Działka C rok 2017

Działka D rok 2016

Działka D rok 2017

Działka E rok 2015

Działka E rok 2017

Obwodnica północna

Od pewnego czasu wśród działkowców krążą pogłoski o likwidacji części naszego ogrodu w związku z planowaną obwodnicą północną miasta Krosna. Z uzyskanych materiałów „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna” (załącznik do Uchwały Rady Miasta Krosna nr LIX/1340/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.) w załączniku nr 3C „Kierunki rozwoju systemu komunikacji” widoczny jest planowany przebieg planowanej obwodnicy.

Załącznik 3C „Kierunki rozwoju systemu komunikacji” do Uchwały Rady Miasta Krosna nr                                                                  LIX/1340/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.) 

Na załączonej mapce widać jak miałaby przebiegać planowana obwodnica (kolor zielony). Na podstawie załączonej mapki wynika, że obwodnica będzie przebiegać od ul. Kopernika do ul. Białobrzeskiej gdzie będzie się z nią łączyć na wysokości kapliczki przed skrzyżowaniem z droga dojazdową do ZUO. Następnie przebiegać będzie ul. Białobrzeską i przed skrzyżowaniem z dojazdem do SDO „Zacisze” będzie prowadziła w kierunku Korczyny. Skrzyżowania zaznaczono na mapce kolorem różowym. Jak widać na mapce nasz ogród nie jest zagrożony czego nie można powiedzieć o części północnej (planowane przedłużenie ul. Wierzbowej – kolor żółto – pomarańczowy). Ale głowa do góry. Likwidacji ogrodu nie będzie.

Materiały uzyskane ze strony BIP UM Krosno.

Na luzie

W dniu dzisiejszym odbiegając trochę od prowadzonej tematyki na stronie postanowiłem przyjrzeć się trochę danym naszego ogrodu. A więc przedstawię trochę statystyki
– Ilość działek na terenie ogrodu – 206 w tym jedna funkcyjna nr 27 (pomieszczenia administracyjne stowarzyszenia wraz z miejscem pod plac zabaw.

– Ilość przydzielonych działek – 204
– najmniejsza powierzchniowo działka – 280 m2
– największa działka – 680 m2
– członków stowarzyszenia – 210

– ogółem działkowców – 254 (w przypadku wspólnoty działkowej liczono 2 działkowców)
– najstarszy działkowicz – 93 lata
– najmłodszy działkowicz – 21 lat
– średnia wieku – 59 lat

do 20 lat 0
21 – 30 lat 16
31 – 40 lat – 25
41 – 50 lat – 24
51 – 60 lat – 45
61 – 70 lat – 81
71 – 80 lat – 50
81 – 90 lat – 12
powyżej 90 lat – 1

Najstarszym działkowcom gratulujemy  wytrwałości natomiast najmłodszym życzymy powodzenia i zapału.

 

Czy tak dalej musi być?

Szanowne koleżanki i koledzy działkowicze. Dokładnie 23 listopada napisałem o podrzuconej na działki suni. Sunia obecnie przebywa w przytulisku w Turaszówce i czeka na adopcję. I co? ……..  W dniu dzisiejszym przez jedną koleżankę zostałem powiadomiony że ktoś na naszych działkach zostawił nam kolejny prezent świąteczny. Nie wierzyłem i osobiście pojechałem sprawdzić. Przy bramie znalazłem skulonego młodego pieska. Pies był mokry ponieważ padał deszcz i był bardzo wyziębiony. Po jego zachowaniu można było wywnioskować że jego “pan” wywiózł go i porzucił. Piesek ten jest bardzo energiczny i bardzo ładny. O zadarzeniu poinformowałem Straż Miejską ale funkcjonariusze nie mieli czasu aby przyjechać. Poinformowałem Stowarzyszenie “Animals” Krosno i zostałem poinformowany żeby poinformować w dniu jutrzejszym Urząd Miejski w Krośnie co osobiście uczynię.

Szanowni Państwo ewidentnie widać że ktoś z naszego Ogrodu robi sobie Schronisko. Wcześniej podrzucony kot, później sunia a obecnie ten młody psiak. Jakby tego było mało to systematycznie w pobliżu parkingu podrzucane są śmieci luzem jak też i zapakowane w worki. Pomyślmy co z tymi fantami mamy zrobić może ktoś ma jakieś pomysły – oczekujemy propozycji. A na koniec zdjęcia “naszego prezentu”.

Może ktoś z Koleżanek i Kolegów rozpoznaje tego sympatycznego pieska?DSC_1910 - KopiaDSC_1913 - KopiaDSC_1930 - KopiaDSC_1917 - Kopia