Archiwa tagu: stowarzyszenie

Walne zebranie – część 1

Szanowni Państwo.

W dniu 27.05.2017 r o godz. 15.00 lub 15.30 II termin odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia. Będzie to piąte walne zebranie łącznie z zebraniem założycielskim.

 Co to jest i po co jest  Walne Zebranie zapyta ktoś.

Spieszę więc z wyjaśnieniem § 26 Statutu stowarzyszenia mówi wprost Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W sprawach, w których Statut nie przewiduje właściwości innych organów Stowarzyszenia, kompetencje należą do Walnego Zebrania”

Jakie są kompetencje Walnego Zebrania mówi o tym § 28 Statutu ( poniżej)

 1. Kompetencje Walnego Zebrania obejmują:
 • uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian jego treści
 • uchwalanie Regulaminu Ogrodowego oraz dokonywanie w nim zmian na wniosek:  Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 10% ogółu  działkowców
 • zatwierdzanie Regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej
 • uchwalanie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu
 • uchwalanie wysokości opłaty ogrodowej i  innych opłat celowych na rzecz  ogrodu oraz terminu ich wnoszenia
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania gospodarczego (finansowego)  Zarządu za rok sprawozdawczy,
 • rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku sprawozdawczym,
 • rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rozjemczej z działalności w roku sprawozdawczym,
 • dokonanie oceny działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej za rok sprawozdawczy. W przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ich członkom absolutorium z pełnionych przez nich funkcji w upływającej kadencji
 • uchwalenie planu gospodarczego finansowego i rzeczowego na kolejny rok sprawozdawczy,
 • uchwalanie celu i wysokości kwot wydatków i zobowiązań majątkowych , do których jest  upoważniony Zarząd
 • podejmowanie uchwał w niezbędnym zakresie dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i działalności ogrodowej.
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rozjemczej
 1. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy , poza kompetencjami wyszególnionymi w ust.1, wybór członków władz Stowarzyszenia, w tym  odrębnie wybór prezesa.
 2. Przedmiotem obrad zebrań nadzwyczajnych są sprawy zgłoszone przez wnioskujący organ Stowarzyszenia lub przez 1/5 liczby członków.

Drodzy Państwo dlaczego o tym piszę? A tylko dlatego że to walne zebranie decyduje o „być albo nie być naszego ogrodu”. To nie Zarząd decyduje jaka będzie przyszłość naszego ogrodu – Zarząd tylko realizuje uchwały i wnioski walnego zebrania. To nie Zarząd ustala wysokość opłat oraz o inwestycjach w ogrodzie. To wy Państwo o tym decydujecie na walnym zebraniu. Szanowni Państwo wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Jedyną funkcją opłacaną z opłat ogrodowych jest gospodarz ogrodu. Poruszam ten temat dlatego że nie będę mógł uczestniczyć w walnym zebraniu a chciałem się podzielić z Państwem uwagami mającymi kolosalne znaczenie dla istnienia naszego Ogrodu i Stowarzyszenia ale o tym w następnym artykule. Zapraszam do czytania i komentowania.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą 7/2017 z dnia 29.03.2017 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2016 r. które odbędzie się w dniu:

 

27 maja 2017 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

 

Informacje i porządek Walnego Zebrania został przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia w dniu 12.05.2017 r. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

 

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału według zasady „ Nic o nas – bez nas”

Walne zebranie sprawozdawcze.

Walne zebranie 2014 r. ( Archiwum SDO)

Informujemy Państwo że Uchwałą Zarządu nr 7/2017 z dnia 29.03.2017 r. ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zebranie odbędzie się w ostatnią sobotę maja tj. 27.05.2017 godz. 15.00 ( pierwszy termin). W przypadku braku kworum termin drugi wyznaczono w tym samym dniu o godz. 15.30. Walne Zebranie tradycyjnie odbędzie się na placu przed budynkiem administracyjnym. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczególnie zapraszamy nowych członków stowarzyszenia o wzięcie czynnego udziału gdyż na poprzednim zebraniu we wrześniu z nowych działkowców których w ostatnich 2 latach przyjęliśmy ponad 30 udział w zebraniu wzięło tylko trzech.