Archiwa tagu: stowarzyszenie

Walne zebranie – część 2

Szanowni Państwo.

W poprzednim wpisie pisałem co to jest Walne Zebranie i jakie są jego kompetencje. Przez wiele lat wszyscy byli członkami PZD a później Stowarzyszenia bieszczadzkiego.

I co z tego mieliśmy?

A tyle że do PZD odprowadzaliśmy od składek 35 % a później do Bieszczadzkiego po 25% rocznie. Zapytacie Państwo za co? Odpowiadam,  ponieważ  PZD nad nami czuwał przez co dawał nam gadżety, kalendarze, pisma a my musieliśmy za nie płacić. Później Stowarzyszenie bieszczadzkie brało coroczną opłatę w wysokości 25% wpływu za opłaty działkowe w zamiana jak to się nazywało  „ochronę prawną”. Nie wiem przed czym była ta „ochrona prawna” ale najlepiej by było aby nas ochroniła przed tym Stowarzyszeniem. Przez 14 lat Stowarzyszenie Bieszczadzkie pobierało opłaty od wszystkich ogrodów w nim zrzeszonych i co z tego mieliśmy? To że nie były odprowadzane składki do PZD i teraz ogrody pozywane są przez PZD za zaległe sięgające kilkadziesiąt tysięcy złotych składki.
W chwili obecnej wszystkie pieniądze z opłat ogrodowych pozostają w naszym stowarzyszeniu. Wszystkie środki przeznaczane głównie są w poprawę infrastruktury ogrodowej. A co zrobiono odsyłam do wcześniejszych artykułów.
Dlatego drogie koleżanki i koledzy Walne Zebranie jest po to aby każdy mógł się wypowiedzieć co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć, jakie mamy plany i wizje rewitalizacji ogrodu aby służył nam wszystkim. Ogród jest nas wszystkich a nie tylko Zarządu. Każdy sobie myśli zapłacę opłatę i mam z głowy. Proszę Państwa ktoś musi tym zarządzać. Musi być prowadzona księgowość, zawierane umowy, realizowane opłaty. To samo się nie zrobi samo. W ostatnich latach ponad 50 działek zmieniło swoich właścicieli. Przyszli młodzi działkowicze i tylko żądania i żądania. Ogród jest w takim  stanie a nie innym i za ten stan obecnego Zarządu nie ma co winić. Wszyscy powinniśmy się zabrać ostro do pracy i działać dla dobra naszego ogrodu. Wielokrotnie zapraszaliśmy do zgłaszania dobrych pomysłów, własnych inicjatyw przez działkowców i co ile było takich pomysłów zgłoszonych?
Dokładnie ani jednego. Czy tak ma być – osądźmy sami. Dlatego jeszcze raz gorąco zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu A jak było na poprzednich zebraniach napiszę wkrótce kończąc tym cytatem:

„Nie znam klucza do sukcesu, ale kluczem do porażki jest próbowanie zadowolenia wszystkich wokół.” – Bill Cosby

 

Walne zebranie – część 1

Szanowni Państwo.

W dniu 27.05.2017 r o godz. 15.00 lub 15.30 II termin odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia. Będzie to piąte walne zebranie łącznie z zebraniem założycielskim.

 Co to jest i po co jest  Walne Zebranie zapyta ktoś.

Spieszę więc z wyjaśnieniem § 26 Statutu stowarzyszenia mówi wprost Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W sprawach, w których Statut nie przewiduje właściwości innych organów Stowarzyszenia, kompetencje należą do Walnego Zebrania”

Jakie są kompetencje Walnego Zebrania mówi o tym § 28 Statutu ( poniżej)

 1. Kompetencje Walnego Zebrania obejmują:
 • uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian jego treści
 • uchwalanie Regulaminu Ogrodowego oraz dokonywanie w nim zmian na wniosek:  Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 10% ogółu  działkowców
 • zatwierdzanie Regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej
 • uchwalanie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu
 • uchwalanie wysokości opłaty ogrodowej i  innych opłat celowych na rzecz  ogrodu oraz terminu ich wnoszenia
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania gospodarczego (finansowego)  Zarządu za rok sprawozdawczy,
 • rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku sprawozdawczym,
 • rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rozjemczej z działalności w roku sprawozdawczym,
 • dokonanie oceny działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej za rok sprawozdawczy. W przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ich członkom absolutorium z pełnionych przez nich funkcji w upływającej kadencji
 • uchwalenie planu gospodarczego finansowego i rzeczowego na kolejny rok sprawozdawczy,
 • uchwalanie celu i wysokości kwot wydatków i zobowiązań majątkowych , do których jest  upoważniony Zarząd
 • podejmowanie uchwał w niezbędnym zakresie dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i działalności ogrodowej.
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rozjemczej
 1. Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy , poza kompetencjami wyszególnionymi w ust.1, wybór członków władz Stowarzyszenia, w tym  odrębnie wybór prezesa.
 2. Przedmiotem obrad zebrań nadzwyczajnych są sprawy zgłoszone przez wnioskujący organ Stowarzyszenia lub przez 1/5 liczby członków.

Drodzy Państwo dlaczego o tym piszę? A tylko dlatego że to walne zebranie decyduje o „być albo nie być naszego ogrodu”. To nie Zarząd decyduje jaka będzie przyszłość naszego ogrodu – Zarząd tylko realizuje uchwały i wnioski walnego zebrania. To nie Zarząd ustala wysokość opłat oraz o inwestycjach w ogrodzie. To wy Państwo o tym decydujecie na walnym zebraniu. Szanowni Państwo wszyscy członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Jedyną funkcją opłacaną z opłat ogrodowych jest gospodarz ogrodu. Poruszam ten temat dlatego że nie będę mógł uczestniczyć w walnym zebraniu a chciałem się podzielić z Państwem uwagami mającymi kolosalne znaczenie dla istnienia naszego Ogrodu i Stowarzyszenia ale o tym w następnym artykule. Zapraszam do czytania i komentowania.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą 7/2017 z dnia 29.03.2017 r. Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2016 r. które odbędzie się w dniu:

 

27 maja 2017 r. godz. 15.00 (I termin) lub godz. 15.30 (II termin)

 

Informacje i porządek Walnego Zebrania został przesłany na skrzynki E-mail członków Stowarzyszenia w dniu 12.05.2017 r. Regulamin Walnego Zebrania i pozostałe przepisy prawne dostępne są w zakładce „Przepisy prawne”.

 

Zarząd Stowarzyszenia prosi o pilne przybycie i wzięcie czynnego udziału według zasady „ Nic o nas – bez nas”

Walne zebranie sprawozdawcze.

Walne zebranie 2014 r. ( Archiwum SDO)

Informujemy Państwo że Uchwałą Zarządu nr 7/2017 z dnia 29.03.2017 r. ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zebranie odbędzie się w ostatnią sobotę maja tj. 27.05.2017 godz. 15.00 ( pierwszy termin). W przypadku braku kworum termin drugi wyznaczono w tym samym dniu o godz. 15.30. Walne Zebranie tradycyjnie odbędzie się na placu przed budynkiem administracyjnym. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Szczególnie zapraszamy nowych członków stowarzyszenia o wzięcie czynnego udziału gdyż na poprzednim zebraniu we wrześniu z nowych działkowców których w ostatnich 2 latach przyjęliśmy ponad 30 udział w zebraniu wzięło tylko trzech.