Archiwa tagu: dzieci

Przeniesienie prawa do działki – pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo.

Ponieważ jest wiele zapytań w sprawie przeniesienia prawa do działki. Na podstawie informacji na stronie miesięcznika „Działkowiec” przedstawiamy Państwu stanowisko w trzech kwestiach zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r o ROD:

Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona przed notariuszem?

Umowa przeniesienia praw do działki nie musi być sporządzona przed notariuszem. Art. 41 ust. 1 ustawy o ROD jasno wskazuje, że umowa przeniesienia prawa do działki zawierana jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Notariusz jedynie poświadcza podpisy złożone pod umową, co w praktyce oznacza, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, aby mógł potwierdzić tożsamość osób składających podpisy.

Czy działkowiec w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o ROD ma prawo przenieść prawa do działki na rzecz konkubenta? 

Ustawa o ROD w  art. 41 ust 1 daje działkowcowi posiadającemu prawo do działki w ROD możliwość przeniesienia tego prawa na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej.  Nie zawiera jednak katalogu osób, na które to prawo może zostać przeniesione. Dlatego też, jeśli wolą działkowca jest zawarcie umowy o przeniesienie prawa do działki z  konkubentem, może ją zawrzeć. Należy przy tym pamiętać, że umowa ta stanie się skuteczna dopiero wówczas, gdy zostanie zatwierdzona przez stowarzyszenie ogrodowe. W tym celu osoba zainteresowana powinna złożyć w zarządzie ROD jeden egzemplarz umowy przeniesienia praw do działki oraz wniosek o jej zatwierdzenie. Od daty złożenia tego wniosku zarząd ROD ma 2 miesiące na złożenie oświadczenia w przedmiocie zatwierdzenia (lub odmowy), które powinno przyjąć formę uchwały zarządu ROD. Jeśli w ciągu tego okresu nie podejmie żadnej decyzji będzie to oznaczało zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (art. 41 ust 3 ustawy o ROD).

Czy mogę mieć wspólne prawo do działki z córką lub synem?

Nie. Ustawa o ROD w  art. 27 ust. 2 przewiduje możliwość ustanowienia wspólnego prawa do działki tylko dla małżonków. Żadna inna możliwość posiadania wspólnego prawa do działki nie jest dopuszczalna.

c.d.n.

PILNE – NIEBEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Państwo w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych najprawdopodobniej przez niezamkniętą furtkę w ogrodzeniu ogrodu na teren działek przedostały się najprawdopodobniej dwa dziki. O tym fakcie poinformowali nas działkowcy przebywający w części północnej od strony ogrodu tj. od Spornego. Wieczorem były widziane w części północnej ogrodu i były agresywne wobec niektórych działkowców. Mając powyższe na uwadze powiadomiono odpowiednie służby miejskie które poleciły zamknąć wszystkie furtki w ogrodzeniu. W dniu dzisiejszym będą dokonywały sprawdzania terenu ogrodu celem wypłoszenia „nieproszonych gości”. Apelujemy do wszystkich o powstrzymanie się z wchodzeniem w sobotę na teren ogrodu. Prosimy również o niezabieranie na teren ogrodu dzieci gdyż to one szczególnie mogą być narażone na niebezpieczeństwo. Czynności na terenie ogrodu związane z usunięciem „nieproszonych gości” przeprowadzą funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej. O zakończeniu operacji wypłoszenia dzików z terenu ogrodu niezwłocznie powiadomimy. Ostrzeżenia o niebezpieczeństwie zostały wieczorem wywieszone na bramie głównej i bramkach wejściowych na teren ogrodu. W tym miejscu apelujemy do wszystkich korzystających z bocznych bramek wejściowych o ich zamykanie celem uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości.

Sfotografowany jeden z dzików na działkach