Archiwa tagu: regulamin ogrodowy.

NOWY GOSPODARZ OGRODU

Miło mi poinformować, że od dnia 1 kwietnia 2021 r, nowym gospodarzem ogrodu jest Pan Tomasz. Pan Tomasz nie jest działkowcem naszego ogrodu i nie jest członkiem stowarzyszenia. Dane gospodarza i kontakt telefoniczny został umieszczony na tablicy informacyjnej ogrodu. Tam też znajduje się zakres obowiązków. Ponieważ Pan Tomasz nie zna działkowców naszego ogrodu a tajniki działania ogrodu dopiero będzie poznawał, dlatego też uprzejmie prosimy o życzliwość i wyrozumiałość.

Panu Tomaszowi życzymy jak najmniej problemów działkowych i oczekujemy zgodnej współpracy wszystkich działkowców. Informujemy, że gospodarz ogrodu jest jednocześnie strażnikiem przestrzegania obowiązujących przepisów ogrodowych. Na tablicy ogłoszeń będzie można uzyskać informację w jakich dniach i godzinach gospodarz  będzie dostępny na terenie ogrodu

NOWI GOSPODARZE OGRODU

Miło mi poinformować, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. obowiązki gospodarza ogrodu pełnić będą:

Pan Kazimierz MIĘSOWICZ działka nr 104

oraz,

Pan Jacek SKIBIŃSKI działka nr 101 

Pan Kazimierz w przeszłości był już gospodarzem na naszym ogrodzie w latach 2015 i 2016 roku. Panom gospodarzom życzymy jak najmniej problemów działkowych i oczekujemy zgodnej współpracy wszystkich działkowców z gospodarzami dla dobra ogrodu. Informujemy, że gospodarz ogrodu jest osobą spoza Zarządu Ogrodu stojącą na straży przestrzegania obowiązujących przepisów ogrodowych. Telefony kontaktowe do nowych gospodarzy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Gospodarz ogrodu

Miło mi poinformować, że w dniu dzisiejszym na XXXV Posiedzeniu Zarządu zatwierdzono kandydaturę Pana Zbigniewa Lorenca działka nr 6 na gospodarza naszego ogrodu. Pan Zbigniew pełnił będzie obowiązki  od 1 kwietnia. W przeszłości był już gospodarzem na innym krośnieńskim ogrodzie. Panu Zbigniewowi życzymy jak najmniej problemów działkowych i oczekujemy zgodnej współpracy wszystkich działkowców z gospodarzem dla dobra ogrodu. Informujemy że gospodarz ogrodu jest osobą spoza zarządu stojącą na straży przestrzegania obowiązujących przepisów ogrodowych. Numer telefonu gospodarza zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń. Więcej informacji z posiedzenia Zarządu wkrótce.